Kort- og Billedsamlingen

Personale

Fotograf: Sven Türck

Billedsamlingen 
Forskningsbibliotekar ph.d. Mette Kia Krabbe Meyer mkkm@kb.dk 
Bibliotekarassistent Anders Hejgaard anhe@kb.dk

Kortsamlingen

Forskningsbibliotekar ph.d. Stig Roar Svenningsen stsv@kb.dk
Bibliotekar Inger Uldal iul@kb.dk  
Bibliotekar Vivi Gade Rønsberg vgr@kb.dk 

Luftfotosamlingen
Forskningsbibliotekar cand. mag. Mette Colding Dahl medh@kb.dk
Studentermedhjælp Martha Marie Wagner mamw@kb.dk
Studentermedhjælp Kasper Skaaning kask@kb.dk
Studentermedhjælp Rebecca Vestervang Chong rvc@kb.dk
Studentermedhjælp Charlotte Lahn Pedersen clpe@kb.dk

Det Nationale Fotomuseum
Forskningsbibliotekar cand. mag. Sarah Giersing sagi@kb.dk