IT-afdelingen

Ledelse
IT-chef: Mogens Dam. 
 
Opgaver
IT-afdelingen er en afdeling under Administrativt - teknisk område (ATO).
Afdelingen er opdelt i to teams: Servicedesk og Infrastruktur. IT-afdelingen varetager drift, service og support af Det Kongelige Biblioteks it-infrastruktur på institutionens fysiske lokationer, samt it-service til bibliotekets medarbejdere. Servicedesk servicerer Det Kongelige Biblioteks ansatte. Der ydes ikke support til publikum fra IT-afdelingen.