Bygningsdriftafdelingen

Ledelse
Afdelingsleder: Maskinmester Christian Bruun.

Afdelingslederen refererer til Administrationschef Mette Mejlvang.

Opgaver
Bygningsdriftsafdelingen har ansvar for drift og vedligehold, samt ændringer af bibliotekets bygninger og tekniske anlæg, (sikringsanlæggene undtaget). Dele af bygningsdriftsafdelingens opgaveportefølje er dog med virkning fra 1. januar 2015 overdraget til Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

Bygningsdriftsafdelingen har ansvaret for bygningsmassen, der omfatter bygningerne Søren Kierkegaards PLads 1 (Den Sorte Diamant og Søren Kierkegaards Plads), Chr. Brygge 1-3 (Fisken), Chr. Brygge 8 (Holm og Hansen), Nørre Allé 49, Lergravsvej 55-65 og Njalsgade 112.
Hovedparten af bygningerne ejes af biblioteket. En mindre del er lejebygninger.

Dele af Fisken er udlejet til 2 eksterne institutioner: KVINFO og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Et areal i Holm udlejes til Dansk Jødisk Museum. I Den Sorte Diamant er restaurantområdet med tilhørende Café og kantine bortforpagtet til Søren K, der ligeledes varetager kantinedriften på Nørre Allé 49.

Følgende opgaver indgår i afdelingens ansvarsområde:

 • Vedligehold af bygninger og tekniske anlæg (bortset fra sikringsanlæg)

 • Vedligehold af dokumentation

 • Bygningssyn

 • Opgaver i forbindelse med nybyggeri, ombyggeri og renovering

 • Nyetablering af tekniske anlæg (bortset fra sikringsanlæg)

 • Energiledelse

 • Miljø

 • Opretholdelse og dokumentation af klima i magasiner

 • Teknisk bistand til arrangementer

 • Bygningsdriftsøkonomi, herunder budgetlægning, udarbejdelse af dispositionsregnskab og regnskab

 • Afregning med lejere og andre eksterne brugere