Årsrapport

I Det Kgl. Biblioteks årsrapporter analyseres bibliotekets faglige og økonomiske resultater i regnskabsåret.

Endvidere redegøres der for bibliotekets forventninger til fremtiden.

Download hele Årsrapporten 2016 (pdf).