Reglement for folke- og forskningsbiblioteker

Reglementet gælder for biblioteker med et biblioteksnummer.

Lån mellem Det Kgl. Bibliotek og danske (og enkelte nordiske) folke- og forskningsbiblioteker håndteres via det nationale lånesamarbejde (Netpunkt og bibliotek.dk) og i en automatisk udveksling af beskeder mellem bibliotekssystemerne.

I enkelte tilfælde låner danske og nordiske biblioteker via Det Kgl. Biblioteks almindelige bibliotekssystem.

Øvrige udenlandske biblioteker låner via Det Kgl. Biblioteks almindelige bibliotekssystem.

§1 Indmeldelse

Biblioteker oprettes ved henvendelse til Spørg biblioteket.

§2 Benyttelse

Biblioteker kan bestille hjemlånsmaterialer samt i nogle tilfælde klausuleret materiale til brug på lokale læsesale.

§3 Lånetid

Lånetiden er 42 dage medmindre andet oplyses. Den maksimale lånetid er seks måneder forudsat, at der ikke er andre bestillinger på materialet.

Lån foretaget gennem det nationale lånesamarbejde fornys automatisk ved forespørgsel via bibliotekernes bibliotekssystem eller ved henvendelse til Spørg Biblioteket.

Lån foretaget via Det Kgl. Biblioteks almindelige bibliotekssystem fornys automatisk.

§4 Forsendelse

Forsendelse sker med Den Nationale Kørselsordning eller alternativt som postforsendelse.

§5 Hjemkaldelser

Lån foretaget gennem det nationale lånesamarbejde hjemkaldes dagen efter afleveringsdatoen. Der skal ikke betales hjemkaldelsesgebyr.

For lån foretaget via Det Kgl. Biblioteks almindelige bibliotekssystem sendes en påmindelse pr. mail før lånets afleveringsdato og tre hjemkaldelser efter lånets afleveringsdato. Der skal ikke betales hjemkaldelsesgebyr.

§6 Erstatningspligt

Ved bortkomst af materiale opkræves materialets pris ved fremsendelse af faktura.