Reglement for folke- og forskningsbiblioteker

Gælder biblioteker med et SBT-nummer.

§1 Indmeldelse

Oprettelse som biblioteksbruger sker ved henvendelse til Spørg biblioteket

§2 Benyttelse

Biblioteker kan bestille hjemlånsmaterialer.

SDUB kan også bestille læsesalsklausulerede materialer.

§3 Lånetid

Lånetiden er normalt 42 dage med mindre andet oplyses. Den maksimale lånetid er seks måneder.

Lånene fornys automatisk.

§4 Forsendelse

Forsendelse sker via postforsendelse eller via Den Nationale Kørselsordning.

§5 Hjemkaldelser og suspension

Der sendes en påmindelse før lånets afleveringsdato og tre hjemkaldelser efter lånets afleveringsdato pr. mail. Der skal ikke betales hjemkaldelsesgebyr.

§6 Erstatningspligt

Ved bortkomst af materiale opkræves folke- og forskningsbiblioteker materialets pris.