Reglement for ansatte ved Copenhagen University Hospital

Særligt reglement for ansatte ved Copenhagen University Hospital

§1 Indmeldelse

Oprettelse som bruger sker ved selvbetjening via bibliotekets hjemmeside. Det er en forudsætning for indmeldelse, at brugeren har en gyldig e-mailadresse.

§2 Benyttelse

Hjemlånsmaterialer

Man kan bestille hjemlånsmaterialer til afhentning på ønskede afhentningssted.

Læsesalsklausulerede materialer

Læsesalsklausulerede materialer fra Det Kgl. Bibliotek – København kan bestilles til benyttelse på Forskningslæsesalen i Den Sorte Diamant

Læsesalsklausulerede materialer fra Det Kgl. Bibliotek – Aarhus kan bestilles til benyttelse på Læsesalen på Victor Albecks Vej

Læsesalsklausulerede materialer fra Roskilde Universitetsbibliotek kan bestilles til benyttelse på Læsesalen på Roskilde Universitetsbibliotek

Fjernlån

Fjernlån fra DK er gratis.

Fjernlån fra udlandet koster 100 kr.

§3 Lånetid

Lånetiden er normalt en måned med mindre andet oplyses. Den maksimale lånetid er seks måneder.

§4 Hjemkaldelser

Der sendes en påmindelse før lånets afleveringsdato og tre hjemkaldelser efter lånets afleveringsdato pr. mail. Der betales hjemkaldelsesgebyr for 2. og 3. hjemkaldelse.

Den ansatte blokeres, hvis der er skyldige beløb på 200 kr. og derover.

Gældende takster fremgår af Lånetid og gebyrer

§5 Erstatningspligt

Den ansatte er personligt ansvarlig for lånet, fra det er udlånt, til det er afleveret i bibliotekets udlånssystem. Erstatningssagen, som omfatter bogens pris samt opkrævningsgebyr på 150 kr. lægges under Gebyrer på den ansattes konto.

Gældende takster for erstatningssager fremgår af Lånetid og gebyrer.