Reglement for Kunstbiblioteket, Studiesal Søborg

Dette reglement dækker brugen af studiesalsklausuleret materiale på studiesalen i Søborg.

 1. Studiesalen er forbeholdt brugere med et dokumenteret behov for at konsultere studiesalsklausuleret materiale.
 2. Enhver bruger er forpligtet til forud for besøg at reservere tid og bestille de materialer i bibliotekssystemet, der skal konsulteres i Studiesalen. Der kan ikke forventes ekspedition af yderligere materialer under selve besøget.
 3. Tidsbestillingen er gældende, når brugeren har modtaget en bekræftelse på mail.
 4. Tasker, computeromslag, overtøj med mere skal placeres i området til højre for indgangen.
 5. Mad og drikke må kun indtages i Loungeområdet til venstre for indgangen. Håndvask er påkrævet efter spisning.
 6. Egne bøger, bærbar pc, mobiltelefon (på lydløs) og håndholdt kamera kan medbringes i Studiesalen.
 7. Ved ankomst til Studiesalen skal brugeren legitimere sig med enten sundhedskort, kørekort eller pas.
 8. Ved ankomst til Studiesalen informerer informationsvagten om hvor i Studiesalen de bestilte materialer skal konsulteres, og hvordan der kan arbejdes med materialerne, herunder gives en anvisning i, hvordan materialerne håndteres fysisk i forhold til materialernes aktuelle bevaringstilstand.
 9. Materialer kan være fremtaget til brug i indtil 15 dage. Ved særligt store antal bestillinger vurderer informationsvagten alene, hvor meget der kan tages frem pr. besøg, og om materialet kan forblive i Studiesalen i op til 15 dage.
 10. Ved besøgets afslutning meddeler brugeren til informationsvagten, om konsultationen af materialerne er fuldendt, eller om der ønskes et ny besøg. Ønskes et ny besøg, for at konsultere materialerne igen, skal der straks reserveres ny tid.
 11. Studiesalens referencesamling kan anvendes på stedet. Bøgerne som bruges skal sættes på plads efter brug.
 12. Materialer til brug i Studiesalen kan ikke fotokopieres. Der kan tages fotos med håndholdt kamera. Visse materialer kan sendes til scanning / affotografering for brugers regning og sker kun i Det Kgl. Biblioteks egen digitaliseringsafdeling.
 13. Brugerne har til enhver tid pligt til at følge informationsvagtens anvisninger, selvom disse ikke skulle findes udtrykt skriftligt i et reglement.
 14. Informationsvagten kan foretage visitation af medbragte bøger, papirer med mere i medfør af Lov nr. 1628 af 26.12.2013 om visse foranstaltninger imod tyveri fra Det Kgl. Bibliotek.

Der henvises endvidere til: Brugerreglement for Det Kgl. Bibliotek