Reglement for brugere der er fritaget fra Digital Post

Særligt reglement for brugere der er fritaget fra Digital Post

 §1 Indmeldelse

Oprettelse som bruger sker ved personlig henvendelse til Det Kgl. Bibliotek: Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1 i København eller Victor Albecks Vej 1 i Aarhus. Det er en forudsætning for indmeldelse, at brugeren har en skriftlig kvittering på, at vedkommende er fritaget fra Digital Post fra det offentlige. Denne kan fås ved henvendelse til Borgerservice. Desuden skal der vises billedlegitimation ved oprettelsen.

§2 Benyttelse af Det Kgl. Biblioteks fysiske samlinger 

Bestilling/afhentning

 • Materiale til hjemlån skal bestilles/reserveres via personalet på hhv. Diamanten, København eller Victor Albecks Vej 1 i Aarhus.
 • Brugeren modtager en fysisk advisering pr. brev, når det bestilte/reserverede materiale er klar til afhentning på brugerens ønskede afhentningssted.
 • Brugeren kan give en anden person fuldmagt til at afhente sit bestilte materiale.
 • Fuldmagtshaveren skal medbringe sin egen legitimation.
 • Bemærk at materialer bestilt til Forskningslæsesalen ikke kan benyttes via fuldmagt. 

Lån/fornyelse/aflevering

 • Lånetiden er normalt 1 måned, med mindre andet oplyses.
 • Lån kan fornys ved henvendelse til personalet på Diamanten, København eller Victor Albecks Vej 1 i Aarhus, hvis materialet ikke er reserveret af anden bruger.
 • Den maksimale lånetid er normalt 6 måneder. Lån kan fornyes et ubegrænset antal gange inden for den maksimale lånetid.
 • Aflevering af materiale kan ske på alle betjeningssteder ved Det Kgl. Bibliotek.
 • Lånt materiale er brugerens ansvar indtil det er registeret afleveret. Dette gælder også for lånte materialer, som bruger har givet en anden fuldmagt til at afhente.
 • Ved aflevering udstedes en afleveringskvittering. Kvitteringen er brugerens dokumentation for, at materialet er afleveret

Gebyrer og erstatning

Det Kgl. Bibliotek pålægger brugeren hjemkaldelsesgebyrer for overskredet lånetid.  Gældende takster fremgår af Lånetid og gebyrer.

Såfremt lånt materiale ikke afleveres eller er bortkommet, overgår det til erstatning.

Gældende takster for erstatningssager fremgår af Lånetid og gebyrer.

Brugeren blokeres, hvis der er skyldige beløb på 200 kr. og derover.

Andre forhold end ovenstående kan gøre sig gældende.

§3. Kommunikation

Kommunikation vedrørende anvendelse af Det Kgl. Biblioteks services, herunder servicemeddelelser såsom reservationer og hjemkaldelser sendes pr. brev. Leveringen foregår via PostNord og PostNord´s leveringstider er dermed gældende.

Det er brugerens ansvar at sikre, at den registrerede adresse til hver en tid er gældende.