Reglement for fotografering med eget kamera på Forskningslæsesalen og på Studiesal Søborg

Du kan fotografere materiale på læsesale inden for visse begrænsninger.

Kamera

Foto: iStock

 1. Det er tilladt at fotografere Det Kgl. Biblioteks materiale med eget kamera inden for de begrænsninger, der sættes af:
  a) materialets fysiske tilstand
  b) ophavsretsloven
  c) arkivloven
  d) evt. klausuleringer.
 2. Fotografering med eget kamera kan finde sted på Det Kgl. Biblioteks læsesale med mindre det fremgår, at materialet er omfattet af et fotoforbud. Det er ikke tilladt at fotografere andre læsesalsbrugere eller personalet. 
 3. Fotografering skal foregå på den anviste plads. Kameraet skal være sat på lydløs tilstand. Det er ikke tilladt at anvende blitz eller stativ eller udvise støjende adfærd. Det er ikke tilladt at bruge scanner.
 4. Brugeren skal ved fotografering følge de generelle anvisninger vedr. håndtering af materialet (brug af handsker, bogvugger, o. lign.), som gives i forbindelse med udlevering af det bestilte materiale.
 5. Personalet er til enhver tid bemyndiget til at standse eller forbyde fotografering under henvisning til andre brugeres arbejdsro, materialets tilstand, sikringsmæssige forhold eller andet.
 6. Det er brugerens ansvar at henvise korrekt og entydigt til materialet samt referere til, at materialet befinder sig i Det Kgl. Biblioteks samlinger.