Reglement for ansatte ved SMK / Statens Museum for Kunst

Særligt reglement for ansatte ved SMK / Statens Museum for Kunst.

§1 Indmeldelse

Oprettelse som bruger sker ved henvendelse til Det Kgl. Bibliotek, afdeling Kunstbiblioteket, via mail til: dkb@kb.dk. Det er en forudsætning for indmeldelse, at brugeren har en gyldig SMK mailadresse. Der oprettes en arbejdsbrugerprofil til brug i forbindelse med ansættelsesforholdet, ikke en personlig profil.

§2 Benyttelse af Det Kgl. Biblioteks og Roskilde Universitetsbiblioteks fysiske samlinger

Hjemlånsmaterialer

Den ansatte kan bestille hjemlånsmaterialer til levering på Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50. Det Kgl. Bibliotek varetager kørsel og aflevering af det bestilte materiale i porten, museets personaleindgang. Derefter varetages udlevering af SMKs interne post.

Aflevering sker i SMKs interne Videnscenter. SMKs interne post bringer materialerne ned til museets personaleindgang, og Det Kgl. Bibliotek varetager kørsel retur til biblioteket.

Klausulerede materialer

Klausulerede materialer kan ikke bestilles med SMK brugerprofilen.

Disse skal bestilles med personlig brugerprofil (opret Privat bruger med cpr-nr. og NemId).

Klausulerede materialer omfatter:

Læsesalsklausulerede materialer fra:

Det Kgl. Bibliotek – København, til benyttelse på Forskningslæsesalen i Den Sorte Diamant

Det Kgl. Bibliotek – Aarhus, til benyttelse på Læsesalen på Victor Albecks Vej

Roskilde Universitetsbibliotek, til benyttelse på Læsesalen på Roskilde Universitetsbibliotek

Studiesalsklausulerede materialer fra:

Det Kgl. Bibliotek, København – Kunstbiblioteket, til benyttelse på Studiesalen i Søborg.

Fjernlån

Fjernlån er gratis.

§3 Lånetid

Lånetiden er normalt en måned, medmindre andet oplyses. Den maksimale lånetid er et år.

Lån fornys automatisk, hvis materialet ikke er reserveret af anden bruger.

§4 Hjemkaldelser og suspension

Der sendes en påmindelse før lånets afleveringsdato og tre hjemkaldelser efter lånets afleveringsdato pr. mail. Der skal ikke betales hjemkaldelsesgebyr. Den ansattes låne-, bestillings- og fornyelsesret suspenderes, hvis materialet ikke afleveres før 3. hjemkaldelse.

Den ansatte blokeres, hvis der er skyldige beløb på 200 kr. og derover.

Gældende takster fremgår af Lånetid og gebyrer.

§5 Erstatningspligt

Den ansatte er personligt ansvarlig for lånet, fra det er udlånt, til det er afleveret i bibliotekets udlånssystem. Erstatningssagen, som omfatter bogens pris samt opkrævningsgebyr på 150 kr., lægges under Gebyrer på den ansattes konto.

Gældende takster for erstatningssager fremgår af Lånetid og gebyrer.