Skip to main content

Mens du venter: Læs et folkeeventyr

Vi har digitaliseret et af de mange folkeeventyr, som folkeskolelærer og folkemindesamler Evald Tang Kristensen indsamlede. For datidens tilhørere handlede eventyret om genforeningen.

Good news

We’re working on an English version of the content you’re supposed to find here.

But we’re not quite done yet, so we hope you’ll be back again in a while.