Skip to main content

Det Kgl. Bibliotek

Den ældste trykte bog - Gutenbergbiblen

I midten af 1400-tallet revolutionerede Gutenberg produktionen af bøger. Han opfandt trykkekunsten og trykte 180 bibler, smukt illuminerede som i de håndskrevne udgaver. Vi har en af dem.

Good news

We’re working on an English version of the content you’re supposed to find here.

But we’re not quite done yet, so we hope you’ll be back again in a while.