Administration

Vi understøtter Det Kgl. Biblioteks arbejde med effektiv og sikker drift. Vi sikrer robuste strukturer og danner grundlag for tværgående sammenhænge.

Good news

We’re working on an English version of the content you’re supposed to find here.

But we’re not quite done yet, so we hope you’ll be back again in a while.