Event collections

Event collections collect Internet material about events which are deemed to have a significant impact on Denmark's history.

Server. Interior with wires

Photo: Thomas Søndergaard

An “event” is defined by the fact that it receives so much public attention that it triggers new websites and is also largely processed on existing websites. Examples of "predictable" events are parliamentary elections or a municipal election, while "unpredictable" events are, for example, natural disasters or the crisis over the drawings of Muhammad. We typically collect material about two to three events annually.

Overview of event collections

Please note that the overview is only maintained in Danish.

Black Mermaid Disney (2022)
Disneys kommende filmatisering af H. C. Andersens 'Den Lille Havfrue' har en sort karakter i hovedrollen som Ariel.

Fields skyderi (2022)
Begivenhedshøstningen dokumenterer hvordan danske og udenlandske netsider og SoMe dækker selve begivenheden, reaktioner på den samt afledte konsekvenser.

Folketingsvalg FV22 (2022)

Forsvarsforbeholdet folkeafstemning juni (2022)
Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti har indgået aftale om, at der skal afholdes folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022.

Kunstværket TakeTheMoneyAndRun (2022)
Historien er gået verden rundt. Høstningen omfatter udenlandske nyhedsmediers dækning i september/oktober 2021 og januar 2022.

Tour de France Danmark (2022)
Tour de France begynder med tre etaper i Danmark i perioden 1-3 juli 2022

Uge 46, 2022 (2022)
Hjemmesider fra lokalradio og -tv-stationer

Ukraine (2022)
24. februar 2022 indledte russisk militær en invasion af Ukraine.

Berits Hjemmepleje (2021)

Christian Eriksen EM 2020 hjertestop 2021-06-14 (2021)

Esbern Snare fanger pirater (2021)
Danske soldater fra Fregatten Esbern Snare har 25/11-2021 været i ildkamp med formodede pirater i Guineabugten

Kommunal- og regionsvalg 16/11-2021 (2021)

Uge 46, 2021 (2021)
Hjemmesider fra lokalradio og -tv-stationer

Genforeningen 2020 - 100 året for Danmarks Genforening (2020)
I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark.

SAS Shit storm 2020 (2020)
En reklamevideo (What is truly Scandinavian?) fra flyselskabet SAS har siden offentliggørelsen onsdag den 12. februar været genstand for massiv debat og kritik.

Corona Danmark (2020)
Begivenhedshøstning som er et supplement til de løbende selektive høstninger af danske nyhedsmedier og Twitter.

KODA YouTube (2020)
Strid mellem KODA og YouTube udløser, at dansk indhold på YouTube fjernes pr. 31. juli 2020

Uge 46, 2020 (2020)
Hjemmesider fra lokalradio og -tv-stationer

COVID-19 (Ny Coronavirus) (2020)
Bidrag til IIPC indsamling

Uge 46, 2019 (2019)
Hjemmesider fra lokalradio og -tv-stationer

Trump vil købe Grønland (2019)
Artikler fra udenlandske nyhedsmedier vedrørende Trump der rygtes at ville købe Grønland og aflyser besøg i Danmark

Aprilsnar 2019 (2019)
Samarbejde med forsker, pilotprojekt med værktøjet BCWeb

Uge 46, 2018 (2018)
Hjemmesider fra lokalradio og -tv-stationer

News Around The World (2018)
Ingen indsamling i netarkivets regi, men bidrag til 

OK 2018 (2018)
I samarbejde med Arbejdermuseet

Vinter OL 2018 (2018)
Ud over egen indsamling bidrag til 

Prins Henrik 2017 (2017)
Afsløring af prinsens demenssygdom. Supplement til de selektive høstninger

Uge 46 2016 (2016)
Hjemmesider fra lokalradio og -tv-stationer

Eurovision 2016 (2016)
De danske deltageres Twitterprofiler, temasider

Uge 46 2015 (2015)
Hjemmesider fra lokalradio og -tv-stationer

Retsforbehold 2015 (2015)
Interesseorganisationer, Myndigheder, Nyhedssites og portaler, Politiske aktører (partier og bevægelser), Sociale-medier, Udenlandske (nyheds)sites

Attentat på Charlie Hebdo (2015)
Vi indsamler ikke selv, men nominerer url’er til BNF’s indsamling.

Scienceinthecity (2014)
Science in the City er en gratis videnskabsfestival, der løber fra 21.- 26. juni 2014 i København (ESOF2014).

MGP 2014 (2013)
Høstes bl.a. efter forskerønske (Henrik Smith Sivertsen)

Vinter OL 2014 (2014)
Vi høster selv + nominerer url’er til fælles IIPC indsamling

Uge 46 2013 (2013)
Supplement til uge 46 indsamlingen af lokal tv og -radio, mini-event

WWI commemoration (2013)
Indtil videre kun opsamling af url’er til fælles IIPC indsamling

Pavevalg2013 (2013)
Vi nominerer url’er til fælles IIPC indsamling, men laver ikke selv en begivenhedshøstning

Uge 46 2012 (2012)
Høstning af lokalradio-hjemmesider, hvor der streames fra ifm med medieuge 46

Paralympics London 2012 (2012)
Vi nominerer url’er til fælles IIPC indsamling, men laver ikke selv en begivenhedshøstning

Danmarks EU formandskab 2012 (2011)
Ingen bemærkninger

Uge 46 2011 (2011)
Supplement til uge 46 indsamlingen af lokal tv og -radio, mini-event

Norge 22/7 2011 (2011)
redox.dk er blandt de høstede domæner. Har også kort tid kørt med selektive Kat 1_forside_2_niveauer for at sikre artikler om ORG. Senere har Datatilsynet stoppet sitet med fogedforbud.

Jordskælv i Haiti (2010)
Nødhjælpsorganisationer, Nyhedsmedier og ugeblade (som vi ikke høster selektivt), Myndigheder, Indsamlinger (donationer)

Svineinfluenza (2009)
Offentlige myndigheder (relevante styrelser, hospitalsvæsen), Nyhedsnetsteder, Rejsenetsteder, Diverse