Det Kgl. Biblioteks politikker og strategier

Her kan du finde politikker og strategier fra Det Kgl. Bibliotek.

Accessionspolitik

Det Kgl. Biblioteks politik for accession på nationalbiblioteksområdet.

Det Kgl. Biblioteks strategi

Vores vision, mission og strategi levendegør rammerne for bibliotekets arbejde og giver retning for vores mange aktiviteter.

Digital bevaringspolitik

Dette dokument udgør politikken for bevaring af digitalt samlingsmateriale på Det Kgl. Bibliotek.

Digital bevaringsstrategi

Det Kgl. Biblioteks strategi for digital bevaring beskriver arbejdet med digital bevaring og de visioner og målsætninger, der er væsentlige for dette arbejde.

Strategi for forskning på Det Kgl. Bibliotek 2020-2023

Strategien beskriver de overordnede rammer for forskningen på Det Kgl. Bibliotek og de specifikke målsætninger for perioden 2020-2023. Strategien supplerer bibliotekets overordnede strategi.