Udlevering af data fra netarkivet

Du kan downloade udleveringsaftalen for konkrete projekter her.

Læs udleveringsaftalen igennem, inden du kontakter os for at høre mere om mulighederne for udlevering af data.

Skriv gerne “Udlevering af data fra netarkivet" og evt. projekttitel i emnefeltet.