David Simonsen samling af bøger og håndskrifter

En stor del af Det Kgl. Biblioteks samling af jødiske håndskrifter og bøger stammer fra den københavnske overrabbiner David Simonsens samling. Få mere at vide om baggrunden for samlingen.

Cora og David Simonsen sidder i deres stuer foran en stor mængde arkivalier

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Overrabbiner og professor David Simonsen (1853-1932), hvis bogsamling og arkiv blev erhvervet af Det Kgl. Bibliotek i 1932, var igennem mere end tres år en central skikkelse i det københavnske jødiske miljø.

David Simonsen blev født i København, og efter studentereksamen studerede han orientalistik ved Købehavns universitet, hvorefter han i 1874 påbegyndte sin rabbineruddannelse ved Jüdisch-Theologisches Seminar i Breslau. Efter sin eksamen i 1879 valgte han at vende tilbage til Danmark, hvor han blev indsat som rabbiner i Det mosaiske Troessamfund. Samme år blev han også gift med Cora (f. Salomon, 1856-1938); ægteskabet var barnløst.

I perioden 1892-1902 fungerede han som Det mosaiske Troessamfunds overrabbiner, samtidig med at han arbejdede videre med egen forskning og andre interesser. I 1903 blev han titulær professor ved Københavns Universitet.

Digitaliserede materialer

Vi har digitaliseret en stor del af David Simonsen samling.

Håndskrifter

Rabbiner David Simonsen (1853-1932) samlede i hele sit liv bøger og håndskrifter med betydning for jødisk kultur og historie, men også for hans virke som rabbiner og forsker.

Breve og dokumenter

David Simonsens korrespondance afspejler hans liv og virke, især hans arbejde som filantrop og formidler af økonomisk og praktisk bistand i forbindelse med Første verdenskrig. Omtrent 2/3 af samlingens breve og dokumenter er tilgængelige digitalt.

Gennem David Simonsens kontakter til forskningsmiljøet, især gennem fortsatte kontakter til Breslau-seminaret og dets lærere og studenter, og i hans egne studier, afspejler David Simonsens arkiv en lang række videnskabers historie gennem mere end halvtreds år.

David Simonsens brede forskningsinteresser afspejles i hans bogsamling, hvis ca. 45.000 bind blev erhvervet af biblioteket kort før hans død, og i hans korrespondance med datidens ledende videnskabelige kredse.

Et andet område, hvor David Simonsen var intenst aktiv gennem mange år, var hjælpearbejde, både i Danmark og uden for landets grænser. Især findes der i brevsamlingen - og i det øvrige arkiv - mange spor efter forskellige komitéer, udvalg og foreninger, der havde til formål at indsamle penge eller anden hjælp til nødlidende. Som det tydeligt fremgår af korrespondancen, fungerede Simonsen også som forbindelsesled mellem forskellige former for hjælpearbejde.

Hans bogsamling vedrørende jødiske emner, med dens ca. 25.000 trykte bind - på hebraisk, jiddisch og vesterlandske sprog, blev kompletteret af en samling af tidsskrifter, omfattende ca. 500 titler. Enkelte titler haves kun i få eksemplarer på verdensplan. At samlingen ikke led skade under anden verdenskrig, gør den ud fra et europæisk perspektiv, sjælden som fænomen.

Ud over de trykte værker, indeholdt David Simonsens samlinger også en håndskriftsamling med ca. 200 håndskrifter. Værkerne dækker 15 sprog og 20 ophavslande. De er alle tilgængelige i digitale faksimile-udgaver (David Simonsens Håndskrifter).

David Simonsens Arkiv afspejler hans position, ikke kun i det danske kulturliv, men også i den internationale forskningsverden. Hans omfattende korrespondance med rabbinerkolleger viser hans brede kontaktflade med den religiøse og politiske udvikling, og hans videnskabelige korrespondance giver et godt indblik i den videnskabelige debat inden for studiet af jødedommen, islam og kristendommen fra slutningen af 1870'erne indtil hans død i 1932. Hans omfattende filantropiske virksomhed i ind- og udland har også sat sig tydelige spor i arkivet, hvor både hjælpeorganisationers og enkelte, "almindelige" menneskers behov tydeligvis har optaget ham.

Omtrent 2/3 af samlingens breve og dokumenter er tilgængelige som digitale faksimileudgaver