Stadier paa Livets Vei, 1845

Adskilligt om Ægteskabet mod Indsigelser. Af en Ægtemand [Renskrift]

The text of the manuscript


mss

Stadier paa Livets Vei, 1845
[Renskrift]

Adskilligt om Ægteskabet mod Indsigelser. Af en Ægtemand Saaledes er Ægteskabet Livets og Tilværelsens skjønne Midte, et Centrum, der reflecterer lige saa dybt som Det er høit, det forraader: en Aabenbarelse, der i sin Forborgenhed forraader det Himmelske. Og dette gjør ethvert Ægteskab, ligesom ikke blot Havet men ogsaa den stille Ind sø gjør det, dersom ellers Vandet ikke er plum ret. ... Saaledes er Ægteskabet. Det er guddommeligt, thi Forelskelsen er Vidunderet; det er verdsligt, thi Forelskelsen er Naturens dybeste Mythe. Forelskelsen er den uudgrundelige Grund, som er skjult i det Dunkle, men Beslut ningen er Seiervinderen, der liig Orpheus henter Forelskelsen for Dagen; thi Beslutnigen er Forelskelsens sande Form, den sande Forklaring, der for er Ægteskabet helligt og velsignet af Gud.

 

SV 1 VI, 112-13 (Pap. VI B 8)

 

Web presentation Copyright © The Royal Library, Copenhagen, 1997
All rights reserved.