→ On location

På Det Kongelige Biblioteks Center for Manuskripter og Boghistorie forefindes en række håndbøger. Nedenstående er et lille men nyttigt udvalg:

Leonard E. Boyle: Medieval Latin palaeography. A bibliographical introduction. Toronto 1984 (reprinted 1995)
Bredt dækkende, pædagogisk opbygget bibliografi, med korte introduktioner til den latinske palæografis forskellige områder og kulturelle aspekter
Opstillet på Center for Manuskripter og Boghistorie: AK 03 Boyl

Scriptoriums bibliografiske sektion Bulletin Codicologique
Refererende notitser om ny litteratur vedr. kodikologi og palæografi og arbejder om konkrete håndskrifter og håndskriftgrupper. Dækker bredt og grundigt
Opstillet på Center for Manuskripter og Boghistorie: AK 01 Scri

Paul Oskar Kristeller: Latin manuscript books before 1600. A list of the printed catalogues and unpublished inventories of extant collections. München 1993
Bibliografi over kataloger til alle kendte samlinger af vesterlandske håndskrifter fra middelalder og renæssance.
Værket er opstillet på Center for Manuskripter og Boghistorie: AK 03 Kris. Det er siden efteråret 2003 tillige tilgængeligt online

A microfilm corpus of the indexes to printed catalogues of Latin manuscripts before 1600
Corpus a microfilm af samtlige kataloger anført i P. O. Kristellers Latin manuscript books before 1600. Projektet er gennemført under ledelse af F. Edward Cranz. Ikke en egentlig bibliografi, men indispensabel i forbindelse med søgning efter håndskrifter i alverdens samlinger
Opstillet på Center for Manuskripter og Boghistorie: AK 04 Micr

Répertoire des bibliothèques et des catalogues de manuscrits grecs de Marcel Richard. 3me ed. par Jean-Marie Olivier. Turnhout 1995
Oversigt over kataloger til bibliotekssamlinger med græske håndskrifter
Opstillet i Center for Manuskripter og Boghistorie: AK 03 Rich

Hans & Heidi Zotter: Bibliographie faksimilierter Handschriften: von den Anfängen bis Ende. Graz 1992
Bibliografi over faksimilerede håndskrifter fra en lang række biblioteker. Publiceret som CD.
Opstillet i Center for Manuskripter og Boghistorie: AK 04 Zott