Det Kgl. Biblioteks rammeaftale 2020-2023

Vores rammeaftale med Kulturministeriet beskriver målene for vores arbejde og rammerne for at nå dem for perioden 2020-2023. Inklusiv bilag.