Få hjælp til at finde folkeminder og eksempler fra dagliglivet

Vores samlinger af folkeminder fortæller om helt almindelige menneskers dagligliv og de historier, sange, traditioner og så videre, som vi deler med hinanden i Danmark.

Ældre mænd i samtale siddende på gammel trillebør
Foto: Jørgen Jørgensen

Dansk folkemindesamling er Danmarks arkiv for folkeminder. Begrebet folkeminder opstod i 1800-tallet som betegnelse for folks mundtligt erindrede tradition. Folkemindesamlingen bevarer almindelige menneskers livsopfattelser, erindringer, traditioner, sang, musik og dagligdags historier for eftertiden.

Dansk Folkemindesamling gemmer på flere hundrede års dokumentation af de mennesker og det samfund, der er baggrunden for Danmark i dag. Tidligere var folkemindesamlingen især optaget af landbefolkningens kultur, men i dag har alle befolkningsgruppers kultur interesse, og vi arbejder både med historiske og nutidige forhold.

Du kan indtil videre få hjælp til at finde folkeminder og dagligliv i vores samlinger på vores gamle side.