Gå til hovedindhold

Få hjælp til at finde folkeminder og dagligliv

Vores samlinger af folkeminder fortæller om helt almindelige mennesker dagligliv, og de historier, sange, traditioner mv., som vi deler med hinanden i Danmark.

Gårdsplads med mennesker i nationaldragt. Dragør 1930-50 Jonals Co.

Dansk Folkemindesamling er Danmarks arkiv for folkeminder. Begrebet folkeminder opstod i 1800-tallet som betegnelser for folks mundtligt erindrede tradition. Folkemindesamlingen bevarer almindelige menneskers livsopfattelser, erindringer, traditioner, sang, musik og dagligdags historier for eftertiden.

Dansk Folkemindesamling gemmer på flere hundrede års dokumentation af de mennesker og det samfund, der er baggrunden for Danmark i dag. Tidligere var Folkemindesamlingen især optaget af landbefolkningens kultur, men i dag har alle befolkningsgruppers kultur interesse, og vi arbejder både med historiske og nutidige forhold.

Du kan indtil videre få hjælp til at finde folkeminder og dagligliv i vores samlinger på vores gamle side