Ledelsespolitik 2013

Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek, virker for uddannelse, forskning og oplysning i nutid og fremtid. Ledelsesmæssigt er fokus på resultatopnåelse, omkostningsbevidsthed og ledelse af mennesker.

Bibliotekets ledelsespolitik er tænkt som:

  • Et solidt udgangspunkt for ledernes fortsatte udvikling af ledelse og
  • Et middel til at give medarbejderne mulighed for at få medindflydelse på ledelseskvaliteten.

Ledelsespolitikken for Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek 2013.

Læs hele ledelsespolitikken her (pdf)