Organisation

Det Kgl. Biblioteks organisatoriske ramme udgøres af syv fagområder, der hver især indeholder et antal afdelinger/fakultetsbiblioteker. Det Kgl. Bibliotek ledes af en direktion bestående af en direktør og seks vicedirektører, som har det daglige ansvar for hver deres område.

Det Kgl. Bibliotek huser derudover Dansk Center for Musikudgivelse og sekretariatet for Kulturværdiudvalget.

Det Kgl. Biblioteks organisationsdiagram (PDF)

Bibliotekets ledelse

Direktion

Nationalt Lånecenter

Overbygningsservices
Proces
Licensforvaltning

Aarhus University Library

Studie- og forskningsservice
Health

Science & Technology

Aarhus BSS

Arts, Aarhus

Arts, Emdrup

 

Københavns Universitetsbibliotek

Afdelingen for informationsressourcer (AIR)

KUB Frederiksberg / KUB Nord

KUB Søndre Campus, inkl. IT-Biblioteket
Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek
Det Teologiske Fakultetsbibliotek (KU)

Roskilde Universitetsbibliotek (RUC)

Digital Kulturarv og Medier

Digital kulturarv
Avis- og mediesamling
Digitalisering

Nationalbibliotek

Specialsamlinger og formidling
Kunstbiblioteket, læsesale og magasin
Fysisk pligtaflevering
Fysisk bevaring
Kulturafdelingen

It-Udvikling og Infrastruktur

Infrastruktur

It-Udvikling

Administration

Økonomi
HR
Indkøb, drift og logistik
Bygning
Sikring