Svend Larsen

Foto: Thomas Søndergaard

Email: sl@kb.dk

Født 21. september 1951 i Holstebro
Siden 1982 gift med psykoterapeut Hanna Hvidtfeldt


Uddannelser

 • Diverse lederkurser (herunder diplomuddannelse i udviklingsledelse, 1994-96)
 • Danmarks Biblioteksskoles forskningsbibliotekaruddannelse, 1985
 • Cand. mag. Hovedfag: filosofi; bifag: historie; Aarhus Universitet, 1979
 • Nysproglig student, Holstebro Gymnasium, 1970

Erhvervserfaring

 • Direktør, Det Kgl. Bibliotek, fra 1. januar 2017
 • Direktør, Statsbiblioteket i Aarhus, 2004
 • Souschef ved Statsbiblioteket, 1986
 • Fastansættelse som forskningsbibliotekar, 1984
 • Midlertidige ansættelser som forskningsbibliotekar ved Statsbiblioteket, 1982-84
 • Undervisningsassistent, Aarhus Universitet, 1975-1984

Aktuelle udvalgsposter

 • Formand for Kulturværdiudvalget
 • Medlem af styregruppen for Kulturministeriets  "Kultur og Ledelse"
 • Formand for RUNAS, Rådet for Udvikling af samarbejdet mellem de nationale arkiver, biblioteker og museer
 • Medlem af styregruppen for DEFF, Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek
 • Landsformand for Foreningen for Boghaandværk