Indmeldelsesblanket firma eller forskningsinstitution

Firmaer og forskningsinstitutioner har mulighed for at låne materiale på særlige vilkår. Vi beder dig læse reglementet og udfylde PDFen.

Indmeldelsesblanket firma eller forskningsinstitution

Denne indmeldelsesform gælder udelukkende for institutionen eller firmaet som helhed. Ønskes oprettelse som enkeltperson henvises der til oprettelse som privat bruger.