Det Kgl. Biblioteks årsrapporter

Vi skriver hvert år en årsrapport, hvor vi fortæller om det foregående års faglige og økonomiske resultater.