Billedsamlingen - emneord i diversesamlingen

Få indtryk af indholdet i diversesamlingen via listen over emnegrupperne. Bemærk emnerne afspejler tidsperioden, som billederne er skabt i, så man kan blive overrasket.

A

 • Afholdsbevægelser (se også: Gruppebilleder: Foreninger)
 • Amatørteater, se Dilettant…
 • Anlæg, haver og parker ikke topografisk bestemt
 • Apotekerkuverter, se: Receptkuverter
 • Arbejdere, arbejdsløse
 • Arbejdere, ikke fagbestemt
 • Arbejdere, fagbestemte (se f. eks. også: Fiskeri, Industri, Landbrug, Mejeri osv.)
 • Arbejdermiljøer, ikke topografisk bestemte, se: Eksteriører, se: Interiører, se: Kolonihaver
 • Arbejdsredskaber og maskiner (se også: Arbejdere, se også: Industri, se også: Landbrug og landbrugsredskaber
 • Arkitekturtegninger, projekter mm. ikke topografisk bestemt
 • Arkæologi
 • Artister og gøglere, ikke identificerbare (se også: Cirkus, se også: Scene og tribunekunstnere)
 • Astronomi og rumforskning (se også: portrætsamlingen og hist. bl.)
 • Auktioner
 • Automobiler, se: Transportmidler, biler
 • Aviser, “Boulevardpresse” etc.

B

 • Badebilleder
 • Baggårde, ikke top. bestemte, se: Eksteriører
 • Ballonfart, se: Transportmidler, balloner
 • Balkort
 • Barnevogne, se: Transportmidler, barnevogne
 • Basar, se: Velgørenhed
 • Begravelser, ikke personalhistoriske blade, se: Gravkultur, begravelser
 • Belysning
 • Biavl
 • Biler, se: Transportmidler, biler
 • Bilkatalog, se: Transportmidler, bilkatalog
 • Bilsport, se: Transportmidler, bilsport; se: Sport, motorløb
 • Bilæggerovne, se: Kakkelovne etc.
 • Bjørnetrækker, se: Artister og gøglere
 • Blinde, blindeforsorg etc.
 • Blomsterkorso, se: Optog
 • Boghistorie og bogkunst (se også: Illuminationer?)
 • Bogomslag 19. Årh. til skolebøger etc., se: Kuriøse og naive blade, danske, 2o
 • Bomærker, se: Heraldik, våbner, segl etc.
 • Borddækning og bordskik, bordkort og bordplaner (se også: Menukort)
 • Botanik
 • Brandvæsen (se også: Redningsvæsen, se også: topografi og gruppebilleder og hist. bl. )
 • Bryllupper, ægteskab etc.
 • Brød, det daglige *
 • Budda, se: Gudebilleder etc. ((Budda) Siddharta Gautama se udl. portrætter)
 • Butik, ikke topografisk bestemt, se: Interiør, butik
 • Bytrommeslager, se: Trommeslager, se også: Topografi
 • Børn, ikke identificerbare (se også: Mødre med småbørn, se også: Genrebilleder, se også: Gruppebilleder: Elever
 • Børneforsorg, se: Sundhedsvæsen
 • Børnehjælpsdag, se: Velgørenhed

C

 • Café, se: Restaurant
 • Camping, se: Lejr- og campingliv
 • Cigaretbilleder, se f.eks.: Flag og faner og: “Damer” og “dristige billeder”, se også: albumsamlingen f.eks. 476, 4o og 468, 8o
 • Cirkus (se også: Artister og gøglere)
 • Civilforsvar (se også: da. hist. bl.)
 • Computeranlæg
 • Cowboy, se f.eks. Folkeliv og folketyper, U.S.A.
 • Cykelsport, se: Sport, cykelsport
 • Cykler, se: Transportmidler, cykler og velocipeder

D

 • Dagvogn = Rutebil, se: Transportmidler, rutebiler
 • “Damer” og “dristige billeder”
 • Dampmaskiner, se: Arbejdsredskaber- og maskiner
 • Demonstrationer (se. F. eks. også: Optog; se f. eks. også historiske blade)
 • Damptromler, se f. eks.: Arbejdere, vejarbejdere, se også: Arbejdsredskaber- og maskiner
 • Dilettant (se også: Skolekomedier)
 • Dragter, danske, alfabetisk efter egne (se også: Kostumebilleder, herunder også Mode)
 • Dragter, udenlandske, alfabetisk efter lande
 • Dukketeater, se: Scene- og kulissebilleder; se også f. eks.: Danske Billeder
 • Dværge, ikke identificerbare, se f. eks.: Scene- og tribunekunstnere
 • Dykkere etc.
 • Dyrebeskyttelse
 • Dyrebilleder, se: Zoologi
 • Dyrlæger, ikke identificerbare
 • Dyrskuer, ikke topografisk bestemt
 • Døre (se f. eks. også Albumsamlingen 388, 8o og 393, 8o)
 • Dåb

E

 • Elværker, se: Kraftværker
 • Efterårsbilleder
 • Eksteriører, ikke topografisk bestemte
 • Elektrisk stol, se: Fængsler
 • Etiketter
 • Etnografi

F

 • Facsimile, se også: Trompe l’oeil
 • Faneindvielse, se: Flag og faner
 • Fastelavn
 • Filantropi, se: Velgørenhed
 • Film og filmoptagelser (identificerede skuespillere, se: portrætsamlingen; biografreklamer, se: Reklamer)
 • Fiskeauktioner, se: Auktioner
 • Fiskeri og -industri (se også: Arbejdere, fagbestemte; se også: Hvalfangst
 • Fiskere = Lystfiskere, se: Jagt og (lyst) fiskeri
 • Flag og faner
 • Flyttedag
 • Flyvemaskiner, se: Transportmidler, flyvemaskiner
 • Folkedansere, ikke identificerbare
 • Folkedragter, se: Dragter; se f. eks. også: Folkeliv og folketyper
 • Folkeliv og folketyper
 • Forbryderbilleder, se: Kriminalitet
 • Forelskelse
 • Forlystelsesparker, ikke topografisk bestemte
 • Fotohistoriske blade, danske, arkiverede dels efter fotografens navn, dels efter teknik
 • Fotohistoriske blade, udenlandske arkiverede dels efter fotografens navn, dels efter teknik
 • Fotomodeller, mannequiner etc. ikke identificerbare
 • Frelsens Hær, se: Religiøse Bevægelser og sekter
 • Frimureri (se også: Gruppebilleder)
 • Frimærker og julemærker
 • Frisørsalon, se: Interiør, frisørsalon
 • Fyrværkeri: Illumination *
 • Fyrvæsen
 • Fængsler etc. ikke topografisk bestemt
 • Færdselssikkerhed
 • Fødsel og fødselsskikke
 • Fødselsdagshilsener, se: Lykønskninger
 • Fåreklipning, se f. eks.: Zoologi, får

G

 • Gadehandel (se også: Markeds- og torvehandel; se også: Isboder; se også: Kiosker)
 • Gartneri, se: Havebrug og gartneri
 • Gasmasker, gasmaskeøvelser etc. (se f. eks. også: historiske blade)
 • Gastronomi (se også: Borddækning og Bordskik; se også: Menukort)
 • Genbrug (Genbrug under besættelsen, se f. eks.: Da. hist. bl. 1940-45, Indsamlinger)
 • Genrebilleder (se også: Religiøse billeder; se også: Kunstgengivelser)
 • Geologi
 • Glansbilleder (se også: albumsamlingen, f. eks. 184, 2o og 222, 2o)
 • Glas, se: Kunsthåndværk og kunstindustri
 • Grammofoner, se: Radio og TV
 • Gratulationskort, se: Lykønskningskort
 • Gravkultur, begravelser, ikke personalhistoriske blade, ikke topografisk bestemt
 • Gravkultur, kirkegårde, kæmpehøje etc. (se også: Oldtidsmindesmærker) ikke topografisk bestemte
 • Gravkultur, krigergrave, ikke topografisk bestemte
 • Gravkultur, diverse f. eks. enkebrænding etc. (se også: Folkeliv og folketyper)
 • Gudebilleder etc. (se også: Mytologi)
 • Gøglere, se: Artister og gøglere

H

 • Havebrug og gartneri (se også: Arbejdere, fagbestemte; se også: Anlæg, haver, ….; se også: Kolonihaver)
 • Heraldik, våbner og segl, samt ikke daterede dokumenter
 • Herberger, logihuse etc., ikke topografisk bestemte (se også: Interiører, restauranter)
 • Hestekøretøjer, se: Transportmidler, hestetrukne
 • Hestesport, se: Sport, hestesport
 • Hjemmeindustri, ikke topografisk bestemt, se: Industrier
 • Hobby etc. (se også: Husflid)
 • Humoristiske billeder *
 • Husflid (se også: Hobby)
 • Husgeråd
 • Husholdningsskoler, ikke topografisk bestemte, se: Undervisning, husholdningsskoler
 • Hvalfangst
 • Hyrevogne, se: Transportmidler, biler, hyrevogne
 • Højtider, se f. eks.: Fastelavn; Jul og juleskikke; Påske og påskeskikke; etc.
 • Håndværkere, se: Arbejdere, fagbestemte; Håndværkere tyske ca. 1860, se: Optog

I

 • Ildsteder, pejse etc. Se: Kakkelovne, bilæggerovne etc.
 • Illuminationer
 • Illustrationer
 • Indbydelser
 • Industrier, ikke topografisk bestemte (se også: Arbejdere …)
 • Interiører, i alm., ikke topografisk bestemte
 • Interiører, butik, frisørsalon, kontor, restaurant, mm. ikke topografisk bestemte
 • Intermedia kunst
 • Isboder
 • Ishockey, se: Sport, skøjtesport

J

 • Jagt og (lyst) fiskeri
 • Jernbaner, se: Transportmidler, jernbaner, danske og udenlandske; se også: Rejseliv
 • Jiu-Jitsu, se: Selvforsvar
 • Jul og juleskikke
 • (Julemærker, se: Frimærker og julemærker)
 • Jule- og nytårshilsner. Danske og udenlandske før ca. 1920. Box. Kræver Læsesals-ID-Kort
 • Jule- og nytårshilsner. Danske og udenlandske efter ca. 1920
 • (Justitia, fru, se: Mytologi) (se: symbolik)

K

 • (Kaffevogn, se: Gadehandel)
 • (Kager, se: Gastronomi)
 • Kakkelovne, bilæggerovne etc.
 • Kalkmalerier, ikke top. bestemte
 • (Kanoner etc. se: Våben)
 • (Kantiner, se: Interiører, restauranter)
 • Karavaner, ( se også: Folkeliv og folketyper)
 • Karneval og tableau (se også: Optog)
 • Kendingsmærker
 • (Keramik, se: Kunsthåndværk og kunstindustri)
 • Kilometerstene etc.
 • Kiosk og telefonkiosk ikke top. bestemt
 • (Kirkegårde, ikke top. bestemt, se: Gravkultur, kirkegårde)
 • (Kniplinger, se: Kunsthåndværk og kunstindustri)
 • Kolonihaver, ikke top. bestemte
 • (Konditorier, se: interiører og restauranter)
 • (Kontorer, se: Interiører, kontorer)
 • Konfirmander, ikke identificerbare
 • Konkurrencer, ikke sport
 • (Korpiger, se: Scene- og tribunekunstnere)
 • Kostumebilleder, (se også: Karneval og tableau)
 • Kraftværker, ikke top. bestemte
 • (Krigergrave, ikke top. bestemte, se: Gravkultur, krigergrave..)
 • Kriminalitet etc. (endvidere klausulerede særsamlinger af "piger" og forbrydere, der kun må benyttes til videnskabeligt formål efter særlig tilladelse; afd. /depot)
 • Kroner og kroneregalier etc.
 • Ku Klux Klan
 • (Kukkassebilleder, se: Scene- og kulissebilleder)
 • "Kunst fra vaser"
 • Kunstgengivelser, p.t. ikke ordnet
 • Kunsthåndværk og kunstindustri
 • (Kunst-udspring, se: Sport, svømning)
 • Kuriøse og naive blade (af Krohn årstalsbestemte blade, se: hist. bl. årstallet)
 • Kuverter, omslag m.m. (receptkuverter se disse)
 • (Kæmper, ikke identificerbare, se f.eks.: Scene- og tribunekunstnere)
 • (Kæmpehøje, ikke top. bestemte, se gravkultur, kæmpehøje; se Oldtidsmærker)
 • Køleteknik

L

 • Lamper se: Belysning
 • Landbrug og landbrugsredskaber ( se også: Arbejdere, ..; se også: Arbejdsredskaber og -maskiner
 • Landmålere, ikke identificerbare
 • (Laugsoptog, se: Optog)
 • Legetøj,
 • Lejr- og campingliv (se f.eks. også: Badebilleder)
 • Lirekassemand,
 • (Logihuse, se: Herberger, logihuse etc.)
 • (Lokomotiver, se: Transportmidler, jernbaner, lokomotiver, danske og udenlandske)
 • (Lotteri etc. se: Spil, spillekort etc.)
 • (Luftskibe se: Transportmidler, luftskibe)
 • Lykønskninger. Danske og udenlandske før ca. 1920. Box. Kræver Læsesals-ID-Kort
 • Lykønskninger. Danske og udenlandske efter ca. 1920
 • Læger, ikke identificerbare
 • (Lægprædikanter, ikke identificerbare, se: -religiøse bevægelser og sekter etc.)

M

 • (Mad, se: Gastronomi) (se også: Menukort)
 • (Mannequiner, se: Fotomodeller, mannequiner etc. ikke identificerbare)
 • (Markedsgøglere, se: Scene- og tribunekunstnere; se: Artister og gøglere)
 • Markeds- og torvehandel (se også: Gadehandel)
 • (Marketenderier, se: Interiører, restauranter)
 • (Medaljer m: Ordner og medaljer)
 • Mejeri, ikke top. bestemt ( se også: Arbejdere, mejerister etc.)
 • Menukort
 • Meteorsten
 • Militær, ikke identificerbare personer ( se også: Uniformer, militære)
 • (Miljø, se: Naturfredning)
 • Minedrift, ikke top. bestemt
 • Minestrygning
 • (Minigolf, se: Sport, golf)
 • (Missionærer og missionsstationer, ikke identificerbare, se: Religiøse bevægelser og sekter etc.)
 • (Modebilleder, se: Dragter, danske og udenlandske; se: Fotomodeller, mannequiner, etc.)
 • Modelbyggeri (se også: Transportmidler, skibe, modelskibe)
 • (Mormoner, se: Religiøse bevægelser og sekter etc.)
 • (Morterer, se: Våben)
 • (Motorcykler, se: Transportmidler, motorcykler)
 • (Motorcykelsport, se: Transportmidler, motorcykler; se: Sport, motorsport)
 • Musikanter og musikere, ikke identificerbare ( se også: Lirekassemand)
 • Musikinstrumenter ( se også: Musikanter og musikere)
 • Mytologi etc. ( se også: Gudebilleder etc.)
 • Mærkater, (se også: Kendingsmærker; se også: Albumsamlingen)
 • Møbler ( se også: Kunsthåndværk og kunstindustri)
 • Mødre med småbørn., ikke identificerbare
 • Møller, ikke top. Bestemte

N

 • Naturfredning

O

 • Oldtidsmindesmærker (se også: Gravkultur, gravhøje)
 • Olieboring
 • Omslag se: Kuverter
 • Optog
 • Opvisninger
 • Ordner og medaljer
 • Originaler, ikke identificerbare, (se også: Albumsamlingen, københavnske originaler)

P

 • (Papirklip etc. Se: silhuetter, skyggebilleder etc.)
 • (Parader, se: Optog)
 • (Parker, ikke top. bestemte, se: Anlæg, haver og parker)
 • Peep show, (Se også: Emnekartoteket)
 • (Pejse, se: Kakkelovne, bilæggerovne etc.)
 • Penge, (se også: Hist. Bl. 1920 "nødpenge")
 • (Pilgrimme se: Valfart etc.)
 • (Pjerrot, ikke identificerbar, se: Artister og gøglere)
 • Plakater (NB! Se også: Hist. Bl., cirkus m.v.)
 • Politi
 • Portører og dragere,
 • Post Mortem fotografi
 • (Postkortforlæg, se f.eks.: "Damer" og "dristige billeder")
 • Postvæsen
 • (Processioner, se: Optog; se: Valfart, se: Religiøse bevægelser og sekter)
 • (Propaganda, se: Reklamer; se: Emnekartoteket)
 • Pumper
 • (Påklædningsdukker, se: udklipsark)
 • Påske- og påskeskikke (se også: påskekort)

R

 • Radio og TV
 • (Raketvåben, se: Våben)
 • Rebslageri, ikke top. bestemt
 • Receptkuverter
 • ("Red Barnet" se: Røde Kors)
 • Redningsvæsen,
 • Rejsegilder
 • Rejseliv (se f.eks. også: Transportmidler, ...)
 • Reklamer
 • Religiøse bevægelser og sekter, (se også: Frelsens Hær, valfarter)
 • Religiøse billeder (se f.eks. også: Kunstgengivelser etc.)
 • Renovationsvæsen
 • (Restauranter, ikke top. bestemte, se: Interiører. restauranter)
 • (Ridning, se: Sport, ridning)
 • (Ringridning, se: Sport, ridning)
 • (Rosport, se: Sport, sejlsport og rosport)
 • (Rumforskning, se: Astronomi og rumforskning)
 • Røde Kors etc. (se f.eks. også: Da.hist.bl.1940-45)
 • Røgelseskar

S

 • (Samlebilleder, se f.eks.: Flag og faner; se f.eks.: Albumsamlingen, 476,4( og 468,8()
 • Sankt Hans fest etc.
 • (Satire = satiriske blade, se: Kuriøse og naive blade)
 • Scene- og kulissebilleder (se f.eks. også: Danske billeder, dukketeaterdekorationer)
 • Scene- og tribunekunstnere (ikke identificerbare) samt teaterplakater (teaterplakater i almindelighed = Danske afdeling /Småtryk)
 • (Segl, se: Heraldik, våbner og segl)
 • (Sekter = religiøse sekter se: Religiøse bevægelser og sekter)
 • Selvforsvar
 • (Seriebilleder, f.eks. visitkortfotos, nummererede, se f.eks.: Botanik, se: Børn)
 • (Show, se: Scene- og kulissebilleder)
 • Silhuetter og skyggebilleder (se også: Emnekartotek
 • Sirene
 • (Skibe, se: Transportmidler, skibe p.t. ikke systemviseret)
 • Skibsværfter, ikke top. Bestemte
 • Skilte
 • Skolekomedier, (se også: Dilletant)
 • (Skoler, ikke top. bestemte se: Undervisning)
 • (Skoletandpleje, ikke top. bestemt se: Sundhedsvæsen)
 • (Skraldevogn, se: Renovationsvæsen)
 • (Skyggebilleder, se: Silhuetter og skyggebilleder)
 • (Skyttekorps, se: Militære, frivillige korps; se også: Gruppebilleder)
 • Skærme
 • Skærslibere,
 • Skærveknusning
 • (Skønhedsdronninger, ikke identificerbare, se: Konkurrencer, ikke sport)
 • Skønhedspleje
 • Slagteri, ikke top. bestemt, (se også: Arbejdere, slagteriarbejdere)
 • Slavehandel
 • Smedning, (se også: Arbejdere, smede)
 • (Snedkerlavet, se: Kunsthåndværk- og kunstindustri)
 • Snefigurer
 • Sociale institutioner, ikke top. Bestemte, se f.eks. også: Blinde og blindeforsorg)
 • Sommerbilleder
 • Spedalskhed, se f.eks.: Folkeliv- og folketyper, Afrika, negre)
 • Spejderbevægelsen, (se også: gruppebilleder, da. Hist. Bl., Jambore'en)
 • Spil. spillekort, etc.
 • Spinderok
 • (Spiritisme se: Religiøse bevægelser og sekter)
 • Sport, i alm.
 • Sport, -enkelte sportsgrene, opstillet alfabetisk (Se også: Transportmidler, bilsport...)
 • (Sporvogne, se: Transportmidler, sporvogne)
 • Støvsuger,
 • Sundhedsvæsen (se også: Blinde, blindeforsorg etc.) herunder: Apotec
 • Symbolik

T

 • (Tableau, se: Karneval og tableau)
 • Tandlæger, ikke identificerbare, (se også: Sundhedsvæsen)
 • Tatovering,
 • (Tarokort, se: Spil. spillekort etc.)
 • (Taxa, se: Transportmidler, biler, hyrevogne)
 • (Teaterkostumer, se: Kostumebilleder)
 • (Teaterplakater, se: Scene- og tribunekunstnere samt teaterplakater; henv. Småtryk)
 • (Teglværker, ikke top. bestemte, se: Industri, Teglværk)
 • Tegneserier,
 • Teknik, diverse apparater etc.,
 • (Telefonkiosk, se: Kiosk og telefonkiosk)
 • Telefonvæsen,
 • Telegrafvæsen,
 • (Textil, se f.eks. Kunsthåndværk, og kunstindustri)
 • Toldvæsen,
 • (Torvehandel, se: Handel, markeds- og torvehandel)
 • (Totempæle, se: Gudebilleder etc.)
 • Transportmidler, opstillet alf. efter de forskellige typer,
 • (Traktørsteder, se: Interiører, restauranter)
 • Trommeslager,
 • Trompe-l 'oeil,
 • (TV, se: Radio og TV)
 • (Tyende, se også: Arbejdere, T.)
 • Tyrefægtning (se også: Folkeliv- og folketyper)
 • Tørvefabrikation (se også: Arbejdere..)

U

 • Udflugter, skovture etc.
 • Udklipsark (se f.eks. også: Danske billeder, se f.eks. også: Påklædningsdukker etc.)
 • (Undervandsbåde, se: Transportmidler. skibe, militære)
 • Undervisning ( se også f.eks. Danske billeder)
 • Uniformer, danske, civile og militære (se f.eks. også: Militær)
 • Uniformer, udenlandske

V

 • Valborgfest,
 • Valfarter, pilgrimsrejser etc.
 • Valgplakater (se f.eks. også: Hist. bl. Årstallet;) (i øvrigt henvises til småtryk og Nationalmuseet) (se også: Portrætsamlingen)
 • Vejvæsen (se også: Arbejdere, vejarbejdere)
 • Velgørenhed (se også: Røde Kors; se også: Religiøse bevægelser og sekter Frelsens Hær)
 • (Velocipeder, se: Transportmidler, Cykler og velocipeder)
 • (Vikinger = vinterbadere. se: Sport...)
 • Vinterbilleder,
 • Visitkort,
 • Vægtere,
 • (Væltepeter, se: Transportmidler, cykler og velocipeder)
 • (Værtshuse, ikke top. bestemte. Se: Interiører, restauranter)
 • Vævning, (se også: Kunsthåndværk og kunstindustri)
 • Våben
 • (Våbner, segl etc., se: Heraldik, våbner, segl, etc.)

Z

 • Zoologi, i alm.
 • Zoologi, opstillet alfabetisk efter dyrearter

Æ

 • Ægteskaber, se: Bryllupper)

Ø

 • Ødegårde, ikke top. bestemte