Anonym: Ulenspieghel (Antwerpen: Michiel van Hoochstraten)

F1 recto

Hoe Ulespieghel den prochiaen af schattede sijn paert door sijn biechte