Anonym: Ulenspieghel (Antwerpen: Michiel van Hoochstraten)

G3 recto

Hoe Ulespieghel hem verhuerde voor een cock