Anonym: Ulenspieghel (Antwerpen: Michiel van Hoochstraten)

I1 verso

Hoe ulespieghel der seluer weerdinnen op een tijt seyde hoe dat ulespiegel op een rat lach