Anonym: Ulenspieghel (Antwerpen: Michiel van Hoochstraten)

C4 recto

Hoe ulespieghel een wachter was biden vorste van Anhalt om die vyanden te wachten op den toren