Anonym: Ulenspieghel (Antwerpen: Michiel van Hoochstraten)

A3 recto

Hoe Ulenspiegel achter sinen vader sadt op een peert thonende sijn scalcheyt