Anonym: Ulenspieghel (Antwerpen: Michiel van Hoochstraten)

A2 recto

Hoe Ulespieghel driemael op eenen dach ghedoopt was als hi gheboren was