Anonym: Ulenspieghel (Antwerpen: Michiel van Hoochstraten)

H4 verso

Hoe ulespieghel eenen hont vilde ende gaf dat vel der weerdinnen voor dat half ghelach