Anonym: Ulenspieghel (Antwerpen: Michiel van Hoochstraten)

I2 recto

Hoe ulespieghel een weerdinne metten bloten eers sette op die heete asschenHoe ulespieghel eenen hollander wtrechte met eenen ghebraden appel