Anonym: Ulenspieghel (Antwerpen: Michiel van Hoochstraten)

|<

<

>

>|

Anonym: Ulenspieghel (Antwerpen: Michiel van Hoochstraten)

 

Till Ulenspieghel er helten i en senmiddelalderlig folkebog der udkom i talrige udgaver på tysk, flamsk, fransk, engelsk, polsk, latin, dansk m.m. i løbet af 1500-tallet (og også senere). Ulenspieghel er en slags nar der driver gæk med alt og alle. Hans livsløb følges fra fødsel til død, og indimellem fortælles en stribe anekdoter - muntre og grovkornede - om ham.

Denne udgave er den første kendte på flamsk, trykt af Michiel Hillen van Hoochstraten i Antwerpen. Dette er det eneste bevarede eksemplar (KB-signatur: 77 II,-233 4to). Udgivelsesåret er omstridt. Tidligere ansås den for at være trykt allerede i 1512 eller 1519, mens det nu regnes for overvejende sandsynligt at bogen må være trykt mellem 1525 og 1546. Udgaven er rigt illustreret med træsnit, som også kendes fra de ældste bevarede Ulenspieghel-udgaver; de er på tysk og trykt af Johann Grüninger i Strassbourg i 1515 og 1519 (et fragment af en tidligere Strassbourg-udgave kendes også).

Historien om Till Uglspil, som han normalt kaldes på dansk, blev også tidligt oversat til dansk, men der er ikke bevaret nogen dansksproget udgave fra 1500-tallet.

Blad C2 og C3 mangler.

Litteratur: Peter Honegger: Ulenspiegel. Ein Beitrag zur Druckgeschichte und zur Verfasserfrage. (Neumünster 1973). Het Volksboek van Ulenspieghel. Naar de oudste, bewaard gebleven druk van Michiel Hillen van Hoochstraten te Antwerpen uit de eerste helft van de 16de eeuw. Udg. Loek Geeraedts. (Amsterdam 1986).