Anonym: Ulenspieghel (Antwerpen: Michiel van Hoochstraten)

A4 verso

Hoe Ulespieghels moeder hem badt ende onderwees dat hi een ambacht soude leeren