Anonym: Ulenspieghel (Antwerpen: Michiel van Hoochstraten)

F2 verso

Hoe hem ulespiegel verhuerde met eenen schoemaker