Centralregistranten for Arkitekturtegninger

Registranten er en hjælp til lokalisering af ældre danske arkitekturtegninger i offentlige og private danske samlinger.

Hver tegning er beskrevet, men desuden for størstedelen også illustreret med et lille fotografi, der letter identifikationen.

Centralregistranten blev i perioden 1956-1983 sammenstillet i samarbejde mellem Kunstbiblioteket (dengang Kunstakademiets Bibliotek, Samlingen af Arkitekturtegninger), Rigsarkivet og Nationalmuseets Tegningssamling.

Registerbindene (protokollerne)

De 30 protokoller indeholder standardiserede registerblade, der gør det relativt nemt at finde informationer om de enkelte tegninger og deres opholdssted. Protokollerne er scannet og kan findes i vores bibliotekssystem. Der er indsat elektroniske bogmærker for at adskille de enkelte sektioner i protokollerne.

Registerbladenes struktur:

Grafisk fremstilling af et registerblads struktur

Foto: Det Kgl. Bibliotek

I. Sagens art og genstand

 • bygningens eller projektets navn og/eller adresse
 • byggesagens art (projekt, ombygning, nybygning, etc.)
 • tegningens datering
 • arkitekt
 • bygherre
 • supplerende oplysninger om byggesagen (opførelsesdata, etc.)

II. Sagens registraturbetegnelser 

 • arkivets eller samlingens navn
 •  inventarnummer eller anden placeringsbetegnelse i arkivet eller samlingen

III. Oplysninger om bladet (bladene) 

 • en beskrivelse af hver enkelt tegning:
 •  tegningens type (plan, snit, opstalt, etc.)
 •  påskrifter
 •  tegningens teknik
 •  evt. kommentarer til tegningen
 •  målestok
 •  mål

Foto

 • De fleste tegninger er illustrerede ved små fotografier

Hjælperegistre (kartoteker)

Til Centralregistranten hører tre kortkartoteker med hjælperegistre. De er:

 • Arkitektregister,
 • Emneregister og
 • Topografisk register.

I registrene findes henvisninger til, hvor i hvilke protokoller sager fra en bestemt arkitekts hånd, vedrørende en bestemt bygningstype el. lign., eller på et givet sted, er at finde. Hvert kartotek er blevet scannet som pdf-fil, og er tilgængelig sammen med protokollerne i bibliotekssystemet

Eksempel på et kort fra hjælperegisteret

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Et eksempel på et hjælperegisterkort/kartotekskort fra topografisk register.