CNW Coll. 19 XML

Carl Nielsen

Bidrag til "Melodier til Sangbogen 'Danmark'"

Contribution to 'Melodies for the Songbook "Denmark"'

CNW Coll. 19
CNUCarl Nielsen Udgaven (The Carl Nielsen Edition. Royal Danish Library: Copenhagen 1998–2009) III/6, 333–376
CNSCarl Nielsens Samling (The Carl Nielsen Collection, Royal Danish Library, Copenhagen) 187
FSDan Fog & Torben Schousboe: Carl Nielsen kompositioner. En Bibliografi. København 1965. 111

Includes:
Danevang med grønne bred  CNW 318
Der er et yndigt Land  CNW 351
Rosen blusser alt i Danas Have  CNW 209
Lad en og anden have Ret  CNW 378
Morgendug, der sagte bæver  CNW 241
Se dig ud en Sommerdag  CNW 221
Du danske Mand, af al din Magt  CNW 288
Du gav os de Blomster, som lyste imod os  CNW 379
Vi elsker vort blomstrende Fædreland  CNW 307
Som en rejselysten Flaade  CNW 237
Kær est du, Fødeland, sødt er dit Navn  CNW 380
Der dukker af Disen min Fædrenejord  CNW 222
Underlige Aftenlufte!  CNW 205
Den kedsom Vinter gik sin Gang  CNW 381
Frydeligt med Jubelkor  CNW 375
Grøn er Vaarens Hæk  CNW 268
Nu er Dagen fuld af Sang  CNW 213
I Skyggen vi vanke  CNW 204
Nu lyser Løv i Lunde  CNW 256
O, hvor jeg er glad i Dag!  CNW 270
Nu Sol i Øst oprinder mild  CNW 186
Jeg lægger mig saa trygt til Ro  CNW 269
Tyst som Aa i Engen rinder  CNW 264
Sol er oppe! Skovens toppe  CNW 382
De Snækker mødtes i Kvæld paa Hav  CNW 248
Søndret Folk er vokset sammen  CNW 383
Udrundne er de gamle Dage  CNW 253
Vi fik ej under Tidernes Tryk  CNW 291
Danmark, i tusind Aar  CNW 226
Er din Stue lav og trang  CNW 384
Paa det jævne, paa det jævne!  CNW 238
Byg paa Sletten, ej paa Tinden  CNW 385
Vi fri Folk fra Norden  CNW 386
Vældige Riger rives om Jorden  CNW 387
Havet omkring Danmark  CNW 146
Naar Somrens Sang er sungen  CNW 247
Sov, mit Barn, sov længe  CNW 388
Spurven sidder stum bag Kvist  CNW 265
Farvel min velsignede Fødeby!  CNW 211
Ud gaar du nu paa Livets Vej  CNW 203
Jeg ved en Lærkerede  CNW 262
Solen er saa rød, Mor  CNW 263
Den Spillemand spiller paa Strenge  CNW 266
Naar Smaabørn klynker ved Aftentide  CNW 267

Composition: 1923–24.

On request by Albert Jørgensen, editor of the school songbook Danmark: Sangbog for Skolen og Hjemmet (textbook, published 1923), Nielsen set to work on editing the accompanying book of melodies, which appeared in 1924. For this purpose Nielsen composed and arranged a large number of songs for two- and three-part children's choir as well as for voices in unison. The melody book contains 305 melodies, of which forty-four are by Nielsen; nineteen of these were printed for the first time in this publication.
According to FS a revised and extended edition of Melodier til Sangbogen "Danmark" was published in 1926/27. While it is true that Nielsen did prepare a number of songs intended for a revised edition around that time, Nielsen did not send his contributions to the publisher Wilhelm Hansen until 1929, and the new edition did only appear in 1940 after Nielsen’s death.
The additional songs published in the 1940 edition were:
   Jeg bærer med Smil min Byrde (CNW 212),
   Vender sig Lykken fra dig (CNW 207),
   Den danske Sang er en ung, blond Pige (CNW 271),
   Som dybest Brønd gir altid klarest Vand (CNW 251),
   Lær mig, nattens stjærne (CNW 258),
   Jeg gik i marken og vogtede får (CNW 327),
   Der sad en fisker så tankefuld (CNW 244),
   Jeg fandt en Ven i mine Ungdomsaar (melody of CNW 251 set to a new text by Anton Bernsten),
   Frihed er det bedste guld (CNW 255),
   De Refsnæsdrenge, de Samsøepiger (CNW 202),
   Kom blankeste Sol! (CNW 374),
   Nu springer Vaaren fra sin Seng (CNW 220),
   Jeg kører frem gennem Straalefryd (CNW 403),
   Nu ruger paa Reden i Fjer og Straa (CNW 389),
   Undrer mig paa, hvad jeg faar at se (CNW 398),
   Sangen har lysning (CNW 259).

+ Sources

+ Documents

+ Bibliography


Last changed 2021-06-09 by MerMEId