H.C. Andersen på arabisk

Forfatter: Stig T. Rasmussen

Det Kongelige Bibliotek har udgivet et udvalg af H.C. Andersens eventyr oversat direkte fra dansk til arabisk af den iraqiskfødte forfatter Duna Ghali i samarbejde med førstebibliotekar Stig T. Rasmussen, Orientalsk og Judaistisk Afdeling. Oversættelsen er støttet af H.C. Andersen 2005 Fonden og udkommer på forlaget Dâr al-Madâ i Damascus under titlen هانس كريستيان اندرسن قصص وحكايات خرافية
Arabiske læsere kender flere af eventyrene - børnene læser dem i skolen - men opfatter dem som folkeeventyr indsamlet på samme måde som fx brødrene Grimms eventyr. Det Kongelige Biblioteks udgave præsenterer H.C. Andersen som den originale kunstner, han er, og giver gennem analyser den arabiske læser en ny indgang til det digteriske eventyrs verden.
Det Kongelige Biblioteks oversættelse søger så vidt muligt at gengive H.C. Andersens stilistiske særpræg og kunstneriske kvaliteter som en forfatter, der først og fremmest skriver for voksne. Udgaven indeholder 75 eventyr og dyberegående præsentationer. Eventyrene er udvalgt, så de omfatter tekster fra alle perioder i digterens produktion, de er fortrinsvis korte, og de kræver ikke forhåndskendskab til danske forhold.
Det vanskelige ved at oversætte H.C. Andersen til arabisk ligger i valget mellem at oversætte ham til regelret klassisk sprog, hvorved man mister fornemmelsen af den uformelle fortællersituation. Oversætter man til talesprog, får man lettere ved at gengive en lang række småord, udbrud og dagligdags vendinger, der også findes i de enkelte arabiske talesprog, men ikke i standardarabisk, og dermed mister man til gengæld kunstnerisk elegance. Løsningen har været at holde fast i standardarabisk som grundmedium, men give skriftsproget talesprogets rytme og lejlighedsvis lade talesprogselementer og nyskabelser medvirke til at gengive H.C. Andersens stil.

Indledning på dansk findes her.
Indledning på arabisk findes her.
Liste over de oversatte eventyr findes her.
Udvalgte eventyr oversat til arabisk:
- Den lille Havfrue
- Hyrdinden og Skorsteensfeieren
- Nissen hos Spækhøkeren
- Skrubtudsen
- Svinedrengen