Arthur Christensen (1875-1945)

Orientalist med interesse for især iranistik. I forbindelse med sin rejser i Orienten erhvervede A. Christensen et stort antal af håndskrifter på arabisk og persisk, som i dag indgår i Det Kongelige Biblioteks samlinger. De arabiske er beskrevet i

Perho, Irmeli: Catalogue of Arabic manuscripts: codices arabici Arthur Christenseniani.  København: Nias Press, 2003 (Catalogue for Oriental manuscripts, xylographs etc. in Danish collections ; 5,2)

Litteratur

Asmussen, Jes: "Christensen, Arthur". Dansk biografisk leksikon (red. Sv. Cedergreen Bech), Kbh.: Gyldendal, 1979-84, bd. 3, s. 233-236.

Søltoft, Mette Hedemand: Arthur Christensen, Iransk filologi og jagten på det indoeuropæiske. En videnskabshistorisk rejse.
Kandidatspeciale indleveret ved faget Persisk sprog og kultur, Carsten Niebuhr Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet. Juli 2002 © Centralasiatisk Selskab/Danish Society for Central Asia, Copenhagen 2007 [DSCA Monografi/Monograph 1, 2007] (tilgængeliggjort som PDF-fil på Centralasiatisk Selskabs hjemmeside, www.centralasien.dk)