Lydarkiv

Om lydarkivet i Dansk Folkemindesamling

Dansk Folkemindesamlings lydarkiv blev oprettet i 1907, dvs. kun tre år efter Folkemindesamlingens oprettelse. Arkivet består primært af samlinger fra Danmark, Grønland og Færøerne, men indeholder desuden materiale indsamlet af danskere i Europa og den øvrige verden.

Hvad rummer lydarkivet?
Lydarkivets materiale består hovedsageligt af eksempler på sang, musik, fortællinger og anden folkekultur. De ældste optagelser stammer fra begyndelsen af 1900-tallet og indeholder mundtligt overleverede sange, instrumentalmusik og folkelig religiøs sang blandt den jyske almue. Fra denne periode findes også fonografoptagelser med sang fra Færøerne og Island. Fra Danmark findes i øvrigt eksempler på sangtraditioner i forskellige befolkningsgrupper, optagelser vedrørende traditionel musik, dans og folkeliv, 10 års koncertoptagelser fra spillestedet Vognhjulet  - og meget andet.

Fra verden omkring os kan nævnes Fridolin Weis Bentzons optagelser af launeddasmusik fra Sardinien, Birthe Trærups samling med vokal og instrumental folkemusik fra det tidligere Jugoslavien og Poul Rovsing Olsens indsamling af sang og musik blandt perlefiskere og bedouiner i Mellemøsten.

I lydarkivet findes også interviews og andet materiale indsamlet i forbindelse med forskningsprojekter. En del af dette materiale er klausuleret. Lydarkivets materiale er enten blevet tilvejebragt af indsamlere eller forskere tilknyttet Dansk Folkemindesamling. En mindre del af samlingen er indsendt fra donatorer.

Forskellige formater
Optagelserne findes i en række forskellige formater, fx fonografvalser, magnetofonbånd, kasettebånd, datbånd osv, men hovedparten er sidenhen blevet digitaliseret.

Besøg Folkemindesamlingen og hør mere
Hvis du har lyst til at høre optagelser fra lydarkivet, er du velkommen til at besøge Dansk Folkemindesamling.

Det fulde lydarkiv er desværre endnu ikke søgbart online, men du kan komme herind og søge i vores registre i huset.

Vil du gerne høre lydeksempler online?

Besøg vores subsites, hvor du kan høre lydoptagelser fra Folkemindesamlingen:

Kildevæld - strømme af viser og eventyr »

Dagligliv.dk »