Folkeeventyr nedskrevet af Evald Tang Kristensen

Læs et af de mange folkeeventyr, som folkeskolelærer og folkemindesamler Evald Tang Kristensen indsamlede. For datidens tilhørere handlede eventyret om genforeningen. Originalt håndskrevet manuskript.