Danmarks Dramatiske DNA

Det Kgl. Bibliotek har modtaget en fondsbevilling på 4,1 mio fra Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond til at synliggøre dansk dramatik for alle.

Reoler med matriale fra Det Kgl. Biblioteks samlinger af dramatik
Et kig ind i arkivets gemmer, hvor Danmarks Dramatiske DNA står klar til digitalisering.

Foto: Det Kgl. Bibliotek

30. maj 2024

I samarbejde med Danske Dramatikere vil Det Kgl. Bibliotek de kommende år digitalisere, tilgængeliggøre og formidle ca. 12.000 nyere danske dramatiske værker fra 1950 og helt op til i dag. Dette giver en unik mulighed for at alle kan læse dramatik, om det er hjemme fra sofaen, i klasselokalerne eller et helt tredje sted. Med den særlige aftalelicens, der blev indgået i 2021 er der nemlig mulighed for at gøre opført upubliceret dramatik tilgængelig. Det Kgl. Bibliotek er nationalt arkiv for opført upubliceret dramatik, der således kun er tilgængelig via Det Kgl. Bibliotek. 

Seniorforsker fra Teatersamlingen Anna Lawaetz siger: 

”Dramatik som litterær form har længe været lidt overset i Danmark. Det er et stort løft for dramatikken som litterær form, at den nu bliver tilgængelig på tværs af landet, og jeg er sikker på, at det at læse dramatik, kan være med til at udvikle den demokratiske samtale. ” 

Jokum Rohde, næstforperson for Danske Dramatikere supplerer: 

”Den danske dramatik fra det moderne Danmark, der opstår efter besættelsen, bliver nu i stor stil tilgængeliggjort via Det Kgl. Bibliotek, hvilket er intet mindre end sensationelt. Det betyder, at alle nu kan dykke ned i den dramatiske måde at forstå og registrere verden på uden om teatrets begrænsninger i tid og sted.” 

Projektet går i luften august 2024. De første manuskripter vil være tilgængelige i begyndelsen af 2025. En del af projektet handler om at formidle dramatikken via Folkebibliotekerne, og her er et større beløb sat af til honorarer til dramatikere ligesom der vil være en indsats målrettet gymnasieskolen.