Reglement for ansatte ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Roskilde Universitet

Særligt reglement for ansatte ved udvalgte universiteter.

§1 Indmeldelse

Oprettelse som bruger sker ved selvbetjening via bibliotekets hjemmeside. Det er en forudsætning for indmeldelse, at brugeren har en gyldig e-mailadresse.

§2 Benyttelse af Det Kgl. Biblioteks og Roskilde Universitetsbiblioteks samlinger

Hjemlånsmaterialer

Den ansatte kan bestille hjemlånsmaterialer til afhentning på ønskede afhentningssted.

Ansatte ved Københavns Universitet (KU) og Aarhus Universitet (AU) kan også vælge at få udbragt hjemlånsmaterialer til deres institut ved Personal Delivery. For KU gælder kun de institutter, der er omfattet af udbringningsaftalen.

Læsesalsklausulerede materialer

Læsesalsklausulerede materialer fra Det Kgl. Bibliotek – København kan bestilles til benyttelse på Forskningslæsesalen i Den Sorte Diamant

Læsesalsklausulerede materialer fra Det Kgl. Bibliotek – Aarhus kan bestilles til benyttelse på Læsesalen på Victor Albecks Vej

Læsesalsklausulerede materialer fra Roskilde Universitetsbibliotek kan bestilles til benyttelse på Læsesalen på Roskilde Universitetsbibliotek

Fjernlån

Fjernlån er gratis.

§3 Lånetid

Lånetiden er normalt en måned, medmindre andet oplyses. Den maksimale lånetid er et år

Lån fornys automatisk, hvis materialet ikke er reserveret af anden bruger.

§4 Hjemkaldelser og suspension

Der sendes en påmindelse før udløbsdato og tre hjemkaldelser efter udløbsdato pr. mail. Der skal ikke betales gebyr, men låneretten suspenderes, hvis materialet ikke afleveres efter 3. hjemkaldelse.

§5 Erstatningspligt

Den ansatte er personligt ansvarlig for lånet, fra det er udlånt, til det er afleveret i bibliotekets udlånssystem. Erstatningskravet sendes direkte til låner.