Gå til hovedindhold

Per Morten Abrahamsen

Tillykke med de 80 år!

Dronning Margrethe fylder 80 år. Vi bidrager til fejringen med en række højdepunkter fra Majestætens lange liv og karriere i form af en række nedslag i historiske danske aviser.

En Prinsesse

København, Tirsdag (RB).
Hendes Kgl. Højhed Kronprinsesse Ingrid nedkom tirsdag Kl. 10,10 med en velskabt Datter. Moder og Barn befinder sig vel.
Frederik VIII's Palæ, Amalienborg, den 10. April.
Erik Rydberg.

De vestsjællandske socialdemokrater måtte tage til takke med en undseelig notits om en ellers stor begivenhed. Nedlæggelsen af færgeruten Hundested - Frederikshavn og artikler om tilflugtsrum skyggede en del for den førstefødtes ankomst.

Vestsjællands Social-Demokrat, 16. april 1940

 

Lille Prinsesse

Lille Prinsesse med Øjne saa blaa,
vi ønsker Engle ved Vuggen maa staa
skærme dit Liv, du Kærlighedspant
 vel større Lykke ej Mennesker bandt.

Lille Prinsesse, velkommen vær
i Tanken staar du os alle nær,
du skal føle vort Smil som en Bølge varm.
for os er du Barnet i Moders Favn.

Lille Prinsesse i Blomsterflor,
for vort Kronprinsepar en Lykke saa stor,
vor Konge, vor Dronning, for hele vort Land
blev du Solen, som sitrer af Dugdraaben frem.

Allerede dagen efter begivenheden kunne indbyggerne i Slagelse og omegn nyde C.H´s hyldestdigt til den lille nye prinsesse

Sorø Amts Dagblad, 17. april 1940

 

Kronprinseparrets datter døbt

Daabshøjtideligheden foregik under meget enkle Forme. Den kirkelige Handling foretoges af Provst, Dr theol. M.  Neiendam. Den lille Prinsesse døbtes Margrethe Alexandrine Thorhildur Ingrid. Højtideligheden overværedes af hele Kongefamilien og den svenske Gesandt.

Ærø Avis rapporterede fra dåbshandlingen i Holmens Kirke, der, som også artiklens omfang, var ganske diskret.

Ærø Avis, 14. maj 1940

 

Kong Christian død

Hans Majestæt Kong Christian den Tiende, som siden kl. 16.30 har henligget uden Bevidsthed, er kl. 23.04 stille hensovet.
Amalienborg. 20. April kl. 23.20

Et helt Folk ser i Dag hen til Danmarks nye Konge og spørger, hvordan vil han kunne løfte den svære Arv efter sin Fader, der fra sin tidligste Ungdom havde stor Popularitet og gennem sin Kongegerning vandt sit Folks Kærlighed og fik dets Tillid i en saa sjælden Grad.

Margrethes farfar er sovet ind, og hendes far Frederik IX overtog rollen som landets konge. For de som måtte nære bekymring for den nye konges evner som regent, kunne Thisted Amtsavis berolige med, at den nye konge allerede havde bevist sit værd under faderens sygdom, og at han var både "rankrygget" og "resolut".

Thisted Amtsavis, 21. april 1947

 

Danmark får en ny grundlov

Med Kongens Stadfæstelse træder den nye Grundlov straks i Kraft og Ændringen I Tronfølgeloven, efter hvilken Prinsesse Margrethe bliver første Tronarving, samt den nye Valglov med 23-Aars Valgretsalder og eet Ting paa 179 Medlemmer.

5. juni 1953 trådte en ny grundlov i kraft. Samtidig ændredes tronfølgeloven, så tronen overgår til den afdøde regents førstefødte uanset køn. Dermed sikredes Margrethe Danmarks trone efter sin far. 

Aarhus Amtstidende, 5. juni 1953

 

Tronfølgerens bryllup

Denne festdag, hvor tronfølgeren prinsesse Margrethe indgår ægteskab med sin franske greve, markeres stærkest i Kongens København, hvor festen foregår – men dernæst sikkert med størst opmærksomhed i grænselandet. Gråsten viste allerede eksemplet i aftes, da byen stod på den anden ende under en lokal Polterabend.

Der var dømt folkefest, da prinsesse Margrethe blev gift med sin franske greve Henri. Sønderjyderne fulgte også opmærksomt med. Ikke mindst p.g.a. de bånd som kongefamiliens årlige sommerophold ved Gråsten skabte.

Sønderjyden, 10. juni 1967

 

Prins Frederik bliver født

Den danske lilleprins blev født ved kejsersnit. Omfattende ceremoni blev sat i gang ved nattens prinsefødsel, men ingen fridag til skolebørnene.
21 kanonskud fra Holmen, fra Århus Havn og fra Kronborg hilste i middags tronfølgeren, prinsesse Margrethes og prins Henriks nyfødte søn velkommen. Det er første gang i dette århundrede, at en direkte tronarving er født i Danmark. Så der bliver gjort meget stads af den begivenhed. Samtlige flagførende skibe og færgerne har flaget oppe, og garden trak i blå galla ved vagtskiftet i middags.

26. maj 1968 blev en ny tronfølger født, og Kongehuset var blevet en prins rigere. Man aner en vis afmålthed i den socialdemokratiske avis Ny Tid. Der blev lagt vægt på, at skolebørnene kunne kigge i vejviseren efter en ekstra fridag.

Ny Tid, 27.maj 1968

 

Prins Joakim bliver født

Fødslen fandt sted klokken 04:30 pa Rigshospitalets fødeafdeling, og tronfølgeren bragte sit andet barn til verden ved naturlig fødsel. Da det første barn, prins Frederik, blev født, skete det ved kejsersnit. Både mor og barn har det godt efter fødslen, fremgik det af den officielle meddelelse om nedkomsten, som tronfølgerens fødselslæger - overaccoucheur, professor D. Trolle og overlæge, professor Carl Friedrichsen – har udsendt.

Tronfølgeren blev mor til prins nr. to. og "Lilleprinsen", nu navngivet Frederik André Henrik Christian, havde fået sig en lillebror. Tre dage efter fødslen kunne også bornholmerne glæde sig over nyheden.

Bornholmeren, 7. juni 1969

 

Dronning Margrethe

Med dronning Margrethe den Anden får Danmark for første gang en regerende dronning på tronen. Den historiske dronning Margrete bar ikke sin titel i kraft af sit regentskab, men på grund af sit giftermål, og iøvrigt regerede hun det meste af sin tid i andres navn.

15. januar 1972 udråbtes Margrethe II til Danmarks dronning, og hun blev Danmarks første regerende dronning.

Randers Dagblad, 15. januar 1972

 

Sølvbryllup

Kronprins Frederik hyldede sine forældre i sin tale under middagen. Han konstaterede indledningsvis, at det at have været gift i 25 år 'statistisk set næsten hører til i marginalområdet.
- Men for jer, der har levet sammen alle disse år, blev det en prøve på livet, og på det vigtigste af alt: Sammenholdet og kærligheden, sagde Frederik.

Dronning Margrethe og Prins Henriks sølvbryllup blev fejret i Riddersalen på Kronborg med 266 gæster.

Djursland, 10. juni 1992