Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2

Foto: Per Morten Abrahamsen

H.M. Dronning Margrethe II – 52 år på tronen

Efter 52 år på den danske trone takker hendes majestæt, Margrethe II, af som Danmarks regent 14. januar 2024. Vi fejrer Dronningens lange liv og karriere med et dyk i vores samlinger.

Dronning Ingrid står med 2-årige Prinsesse Margrethe i sine arme.
Dronning Ingrid står med den dengang to-årige Prinsesse Margrethe i sine arme, 1942.

Foto: Atelier Kehlet Korporation

16. april 1940 - En Prinsesse bliver født

Tirsdag 16. april 1940 bliver Prinsesse Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid født som det førstefødte barn af Kronprinsesse Ingrid og Kronprins Frederik, den senere Frederik IX, Danmarks Konge.

Allerede dagen efter begivenheden kunne indbyggerne i Sorø Amt og omegn nyde et hyldestdigt til den lille nye prinsesse. Digtet var signeret C.H., sikkert en journalist på redaktionen med en poetisk åre. Måske ved du, hvem der gemmer sig bag de to bogstaver?

"Lille Prinsesse med Øjne saa blaa,
vi ønsker Engle ved Vuggen maa staa
skærme dit Liv, du Kærlighedspant
 vel større Lykke ej Mennesker bandt.

Lille Prinsesse, velkommen vær
i Tanken staar du os alle nær,
du skal føle vort Smil som en Bølge varm.
for os er du Barnet i Moders Favn.

Lille Prinsesse i Blomsterflor,
for vort Kronprinsepar en Lykke saa stor,
vor Konge, vor Dronning, for hele vort Land
blev du Solen, som sitrer af Dugdraaben frem."

- Sorø Amts Dagblad, 17. april 1940

14. maj 1940 - Kronprinseparrets datter døbes

Ærø Avis rapporterede fra dåben i Holmens Kirke, der, som artiklens omfang, var ganske beskeden. Danmark var som bekendt blevet besat en god måned tidligere. Tiderne var ikke til den store fest, og endnu vidste ingen, at den lille prinsesse en dag skulle være Danmarks dronning. Det var ikke muligt at arve den danske trone som kvinde - endnu.

"Daabshøjtideligheden foregik under meget enkle Forme. Den kirkelige Handling foretoges af Provst, Dr theol. M.  Neiendam. Den lille Prinsesse døbtes Margrethe Alexandrine Thorhildur Ingrid. Højtideligheden overværedes af hele Kongefamilien og den svenske Gesandt."

- Ærø Avis, 14. maj 1940

Dronning Margrethe II som barn smiler til fotografen.
Da Prinsesse Margrethe II stadig blot er en purung teenager, bliver tronarveloven ændret. Det betyder, at det ikke længere kun er mænd, der kan arve tronen. Prinsesse Margrethe II bliver således den officielle tronarving efter sin far, Kong Frederik IX.

Foto: Anne Marie Lindequist

5. juni 1953 - Prinsesse Margrethe bliver Tronfølger ved lov

5. juni 1953 trådte en ny grundlov i kraft. Samtidig ændredes tronfølgeloven. Nu blev det muligt for prinsesser at arve den danske trone - i hvert fald hvis regenten ingen sønner havde, og det havde Margrethes far, Frederik IX, ikke. Prinsesse Margrethe blev Kronprinsesse Margrethe.

"Med Kongens Stadfæstelse træder den nye Grundlov straks i Kraft og Ændringen I Tronfølgeloven, efter hvilken Prinsesse Margrethe bliver første Tronarving, samt den nye Valglov med 23-Aars Valgretsalder og eet Ting paa 179 Medlemmer."

- Aarhus Amtstidende, 5. juni 1953

1. april 1955 - Tronarvingen konfirmeres

Da Prinsesse Margrethe 1. april 1955 afholdt sin konfirmation blot få uger før sin 15 års fødselsdag, skrev Jydske Tidende i Aabenraa denne flotte beskrivelse af den unge prinsesse:

"Prinsesse Margrethe, Danmarks unge Tronfølgerske, har en særlig Plads i sit Lands og sit Folks Hjerte. Skønt hun nu har naaet Konfirmationsalderen, de femten somre, vil de aldrig blive glemt, at hendes Indtræden i denne Verden for alle Danske var et Solstrejf i en mørk og tung Tid. Otte dage efter at Tyskerne havde besat Landet fødtes hun, og den Dag vajede Dannebrog atter på hel Stang overalt."

- Jydske Tidende, Aabenraa, 1. april 1955

Prinsesse Margrethe II smiler til en medstuderende i studenterhue
D. 17. juni 1959 skrev mange aviser om prinsessens eksamensresultater, selv fejrede hun dagen stolt iført sin studenterhue med sine klassekammerater fra Amalienborg højere pigeskole. På billedet ses hun med sin gode veninde, Birgitte Juel.

Foto: Ophav ukendt

17. juni 1959 - Nyudklækket student

Da prinsesse Margrethe i sommeren 1959 kunne fejre den søde studentertid, efter at 3 års gymnasium var veloverstået, havde mange aviser særligt øje på hendes flotte resultater. Når man klarer sig så flot, gør det ikke noget at have hele landet med som publikum til sin sidste, afgørende eksamen.

"Tronfølgeren, prinsesse Margrethe, blev i dag student fra Amalienborg højere pigeskole som sin klasses bedste elev. Prinsessen opnåede eksamensresultatet 14,08 - hvilket er et meget fint mg."

- Horsens Folkeblad, 17. juni 1959

10. juni 1967 - Bryllupsklokkerne ringer

Der var dømt folkefest, da prinsesse Margrethe blev gift med sin franske greve Henri. Sønderjyderne fulgte også opmærksomt med. Ikke mindst p.g.a. de bånd som kongefamiliens årlige sommerophold ved Gråsten skabte.

"Denne festdag, hvor tronfølgeren prinsesse Margrethe indgår ægteskab med sin franske greve, markeres stærkest i Kongens København, hvor festen foregår – men dernæst sikkert med størst opmærksomhed i grænselandet. Gråsten viste allerede eksemplet i aftes, da byen stod på den anden ende under en lokal Polterabend."

- Sønderjyden, 10. juni 1967

Margrethe II og Prins Henrik sidder i karet på deres bryllupsdag.
Kronprinsesse Margrethe II bliver gift med den franske prins Henrik 10. juni 1967.Foto: Politikens Pressefoto

Foto: Politikens Pressefoto

27. maj 1968 - Prins Frederik bliver født

26. maj 1968 blev en ny tronfølger født, og Kongehuset var blevet en prins rigere. Man aner en vis afmålthed i den socialdemokratiske avis Ny Tid.

"Den danske lilleprins blev født ved kejsersnit. Omfattende ceremoni blev sat i gang ved nattens prinsefødsel, men ingen fridag til skolebørnene.
21 kanonskud fra Holmen, fra Århus Havn og fra Kronborg hilste i middags tronfølgeren, prinsesse Margrethes og prins Henriks nyfødte søn velkommen. Det er første gang i dette århundrede, at en direkte tronarving er født i Danmark. Så der bliver gjort meget stads af den begivenhed. Samtlige flagførende skibe og færgerne har flaget oppe, og garden trak i blå galla ved vagtskiftet i middags."

- Ny Tid, 27. maj 1968

7. juni 1969 - Prins Joakim bliver født

Tronfølgeren blev mor til prins nr. to, og "Lilleprinsen", nu navngivet Frederik André Henrik Christian, havde fået sig en lillebror. Tre dage efter fødslen kunne også bornholmerne glæde sig over nyheden.

"Fødslen fandt sted klokken 04:30 pa Rigshospitalets fødeafdeling, og tronfølgeren bragte sit andet barn til verden ved naturlig fødsel. Da det første barn, prins Frederik, blev født, skete det ved kejsersnit. Både mor og barn har det godt efter fødslen, fremgik det af den officielle meddelelse om nedkomsten, som tronfølgerens fødselslæger - overaccoucheur, professor D. Trolle og overlæge, professor Carl Friedrichsen – har udsendt."

- Bornholmeren, 7. juni 1969

Statsminister Jens Otto Krag udråber Margrethe II til dronning af Danmark
Statsminister Jens Otto Krag udråber Margrethe II til Dronning af Danmark, efter hendes far, Kong Frederik IX, er død.

Foto: Ophav ukendt

15. januar 1972 - Margrethe II udråbes til Danmarks Dronning

15. januar 1972 udråbtes Margrethe II til Danmarks dronning, og hun blev Danmarks første regerende dronning.

"Med dronning Margrethe den Anden får Danmark for første gang en regerende dronning på tronen. Den historiske dronning Margrete bar ikke sin titel i kraft af sit regentskab, men på grund af sit giftermål, og iøvrigt regerede hun det meste af sin tid i andres navn."

- Randers Dagblad, 15. januar 1972

Formelt farvebillede af Dronning Margrethe, Prins Henrik og deres to sønner
Dronning Margrethe II, Prins Henrik og deres to sønner, Kronprins Frederik og Prins Joakim.

Foto: Elfelt Royal

Sølvbryllup

Dronning Margrethe og Prins Henriks sølvbryllup blev fejret i Riddersalen på Kronborg med 266 gæster.

"Kronprins Frederik hyldede sine forældre i sin tale under middagen. Han konstaterede indledningsvis, at det at have været gift i 25 år 'statistisk set næsten hører til i marginalområdet.
- Men for jer, der har levet sammen alle disse år, blev det en prøve på livet, og på det vigtigste af alt: Sammenholdet og kærligheden, sagde Frederik."

- Djursland, 10. juni 1992

Dronning Margrethe II's liv i billeder:

Foto: Reimert Timotheus Rahe Kehlet

1 / 21

Foto: Ophav ukendt

2 / 21

Foto: Ophav ukendt

3 / 21

Foto: Inga Aistrup

4 / 21

Foto: Vagn Hansen

5 / 21

Foto: Jørgen Rubæk Hansen

6 / 21

Foto: C. Henriksen

7 / 21

Foto: Mogens Ladegaard

8 / 21

Foto: Ophav ukendt

9 / 21

Foto: Allan Moe

10 / 21

Foto: Ophav ukendt

11 / 21

Foto: Rigmor Mydtskov

12 / 21

Foto: Rigmor Mydtskov

13 / 21

Foto: Rigmor Mydtskov

14 / 21

Foto: Mogens Holmberg

15 / 21

Foto: Sigvard Holmer

16 / 21

Foto: Ophav ukendt

17 / 21

Foto: Grethe Lissner

18 / 21

Foto: Rigmor Mydtskov

19 / 21

Foto: Ophav ukendt

20 / 21

Foto: Rigmor Mydtskov

21 / 21

Vil du se flere billeder af Dronning Margrethe gennem tiden, kan du besøge vores digitale samlinger

Det Kgl. Bibliotek ønsker at takke Hendes Majestæt Dronning Margrethe for de 52 år, hvor hun har været Danmarks regent.

Find mere i vores samlinger