Sort/hvidt billede af trappe med buske
Afholdt

Foto: Tina Enghoff

Displaced - Tina Enghoff og David S.N.J. Kristoffersen

Udstillingen sætter fokus på Danmarks kolonitid i Grønland gennem en historie om at miste sine rødder, sit tilhørsforhold og sit sprog - men også om at tage ejerskabet over sin identitet tilbage.

Udstillingen Displaced sætter fokus på Danmarks kolonitid i Grønland gennem en personlig historie om at miste sine rødder, sit tilhørsforhold og sit sprog - men også om at tage ejerskabet over sin identitet tilbage. Displaced rejser en række aktuelle spørgsmål om ufortalte historier og arkivers rolle i en postkolonial kontekst. I Displaced fortæller David Samuel Naeman Josef Kristoffersen sin historie gennem fotokunstner Tina Enghoff, som med sit kamera opsøger de steder og arkiver, som knytter sig til Davids fortælling.

En personlig historie om den postkoloniale arv

I 1950'erne var David Kristoffersen et lille barn, der blev flyttet fra sin familie i Grønland og indlagt på Kysthospitalet ved Kalundborg i Danmark, fordi han haltede. Med hjemve som drivende kraft forsøgte han forgæves at finde hjem til Grønland over den tilfrosne Kalundborg Fjord ved hospitalet. Da han efter år kom tilbage til Grønland, havde han mistet sit grønlandske modersmål og hans familie var rådvilde – for hvor havde deres lille dreng været, og hvad var der sket med ham? Det var ikke lige til at finde ud af, for David Kristoffersens journaler var i Danmark og var skrevet på dansk.

Kunsten som bevismateriale

Ideen til Displaced kom fra David Kristoffersen, der henvendte sig til Tina Enghoff, og de to har arbejdet tæt sammen om udstillingen. Tina Enghoff har opsøgt en række arkiver og steder i Danmark, som knytter sig til David Kristoffersens historie, som både har kunnet fortælle om David Kristoffersens år i Danmark og nu indgår i en række af udstillingens værker. Tina Enghoff anvender kameraet og fotografiet både kriminologisk og kunstnerisk – til at fremvise dokumenter relateret til David Kristoffersens historie som bevismateriale og til at synliggøre den personlige historien med fortællegreb fra fotojournalistikken og fotokunsten.

Hvem har adgang til historien, når arkivet er "displaced"?

Udstillingen sætter David Kristoffersens historie ind i en større fortælling om Danmarks kolonitid i Grønland. Kolonitidens eftervirkninger er blevet aflejret i generationer. Også i dag præger kolonitidens hændelser menneskers liv, ligesom magtrelationer mellem mennesker og samfundets institutioner ligger under historiens åg.

Displaced taler ind i en aktuel debat om tidligere kolonier og kolonimagters forhold, og peger på en række aktuelle og debatterede spørgsmål, særligt om arkivets rolle i en postkolonial kontekst. Hvem kan få adgang til arkiverne? For hvem er arkiverne vigtige, og befinder de sig de rigtige steder? Er arkiverne "displaced", fordi de mennesker, de omhandler, dårligt kan få adgang til dem?

Udstillingen er støttet af Staten Kunstfond, Beckett-Fonden, Grosserer L.F. Foghts Fond, Knud Højgaard Fond, DJ:Fotografernes Ophavsrets Fond, Rådet for Visuel Kunst - Københavns Kommune, Grønlands Universitet/Ilisimatusarfik/University of Greenland, Nordisk Kulturfond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond samt Handelsgartner Harry Opstrups Fond.

Kultur i Diamanten

Hold dig opdateret om koncerter, talks, udstillinger, foredragsforestillinger og mange andre kulturtilbud i Den Sorte Diamant i nyhedsbrevet Kultur i Diamanten. Udkommer 1-2 gange månedligt.